Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2460 març 2008
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 893 març 2008
Introducció i variables observades Descargar pdf 57 març 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 64 març 2008

Dades estadístiques nacionals. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 23 marzo 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 333 març 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 març 2008
Pròrrogues Descargar pdf 40 març 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 47 març 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 30 marzo 2008
Contractes inicials Descargar pdf 184 març 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 206 març 2008
Prórrogas Descargar pdf 38 marzo 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 març 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 31 març 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 març 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 42 març 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 43 març 2008

Volumen II. Datos acumulados

Dades estadístiques generals. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2420 març 2008
Volumen II. Datos acumulados Descargar pdf 865 marzo 2008
Resum Descargar pdf 31 març 2008

Dades estadístiques nacionals. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 29 març 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 348 març 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 34 març 2008
Pròrrogues Descargar pdf 48 març 2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 57 marzo 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Març 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 37 marzo 2008
Contratos iniciales Descargar pdf 194 marzo 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 166 març 2008
Pròrrogues Descargar pdf 48 març 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 115 març 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 40 març 2008
Contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 48 marzo 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 51 març 2008
Contratos a extranjeros Descargar pdf 43 marzo 2008