Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Novembre 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volumen I. Datos del mes Descargar xls 2430 noviembre 2008
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 919 novembre 2008
Introducción y variables observadas Descargar pdf 58 noviembre 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 71 novembre 2008

Dades estadístiques nacionals. Novembre 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 24 novembre 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 340 novembre 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 novembre 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 novembre 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 49 novembre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Novembre 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 31 novembre 2008
Contractes inicials Descargar pdf 189 novembre 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 211 novembre 2008
Prórrogas Descargar pdf 39 noviembre 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 novembre 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 32 novembre 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 novembre 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 44 novembre 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 novembre 2008

Volum II. Dades acumulades

Dades estadístiques generals. Novembre 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2370 novembre 2008
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 906 novembre 2008
Resumen Descargar pdf 36 noviembre 2008

Dades estadístiques nacionals. Novembre 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 22 novembre 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 353 novembre 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 novembre 2008
Pròrrogues Descargar pdf 42 novembre 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 50 novembre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Novembre 2008

Título del documento Archivo Formato Tamaño Fecha
Contractes i adscripcions Descargar pdf 33 novembre 2008
Contractes inicials Descargar pdf 194 novembre 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 171 novembre 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 novembre 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 111 novembre 2008
Adscripciones en colaboración social Descargar pdf 33 noviembre 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 40 novembre 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 45 novembre 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 novembre 2008