Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2005  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1580 novembre 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 196 novembre 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 89 novembre 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 216 novembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 76 novembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 96 novembre 2005
Llocs oferits Descargar pdf 47 novembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 119 novembre 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 536 novembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 216 novembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 274 novembre 2005
Llocs oferits Descargar pdf 100 novembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 71 novembre 2005