Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Desembre 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2020 desembre 2007
Llibre complet Descargar pdf 1990 desembre 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 91 desembre 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 223 desembre 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 269 desembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 85 desembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 100 desembre 2007
Llocs oferits Descargar pdf 45 desembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 103 desembre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 610 desembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 242 desembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 314 desembre 2007
Llocs oferits Descargar pdf 114 desembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 desembre 2007