Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 juny 2007
Llibre complet Descargar pdf 1960 juny 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 juny 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 juny 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 juny 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 juny 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 97 juny 2007
Llocs oferits Descargar pdf 44 juny 2007
Col·locacions Descargar pdf 102 juny 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 602 juny 2007
Altes de demanda Descargar pdf 241 juny 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 309 juny 2007
Llocs oferits Descargar pdf 116 juny 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 juny 2007