Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 setembre 2007
Llibre complet Descargar pdf 1960 setembre 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 59 setembre 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 216 setembre 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 setembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 setembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 97 setembre 2007
Llocs oferits Descargar pdf 44 setembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 101 setembre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 602 setembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 240 setembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 308 setembre 2007
Llocs oferits Descargar pdf 115 setembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 setembre 2007