Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2130 octubre 2008
Llibre complet Descargar pdf 1940 octubre 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 octubre 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 octubre 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 259 octubre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 octubre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 octubre 2008
Llocs oferits Descargar pdf 44 octubre 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 octubre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 585 octubre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 235 octubre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 301 octubre 2008
Llocs oferits Descargar pdf 109 octubre 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 octubre 2008