Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2009  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 abril 2009
Llibre complet Descargar pdf 1060 abril 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 abril 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 101 abril 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 299 abril 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 abril 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 111 abril 2009
Llocs oferits Descargar pdf 48 abril 2009
Col·locacions Descargar pdf 115 abril 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 625 abril 2009
Altes de demanda Descargar pdf 251 abril 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 317 abril 2009
Llocs oferits Descargar pdf 117 abril 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 abril 2009