Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost  2020

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

xls

1751

agost  2020

Llibre complet

Descargar

pdf

2248

agost  2020

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

agost  2020

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

agost  2020

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

agost  2020

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

agost  2020

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

agost  2020

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

agost  2020

Col·locacions

Descargar

pdf

290

agost  2020

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

agost  2020

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

agost  2020

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

agost  2020

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

agost  2020

Col·locacions

Descargar

pdf

214

agost  2020