Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

 

 

 

Febrer 2020

 

 

 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

xls

1751

febr 2020

Llibre complet

Descargar

pdf

2248

febr  2020

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

febr  2020

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

febr  2020

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

febr  2020

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

febr  2020

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

febr  2020

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

febr  2020

Col·locacions

Descargar

pdf

290

febr  2020

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

febr  2020

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

febr  2020

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

febr  2020

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

febr  2020

Col·locacions

Descargar

pdf

214

febr  2020