Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril  2021

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

xls

1751

abril  2021

Llibre complet

Descargar

pdf

2248

abril  2021

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

abril  2021

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

abril  2021

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

abril  2021

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

abril  2021

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

abril  2021

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

abril  2021

Col·locacions

Descargar

pdf

290

abril  2021

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

abril  2021

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

abril  2021

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

abril  2021

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

abril  2021

Col·locacions

Descargar

pdf

214

abril  2021