REFERNET ESPANYA: XARXA EUROPEA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ReferNet és una xarxa creada pel CEDEFOP, Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional, el 2002 per donar resposta a la creixent demanda d'informació en l'àmbit de la formació professional i facilitar l'anàlisi i la comparació de les polítiques de formació professional dels estats membres de la Unió Europea, Islàndia i Noruega. Representa un sistema estructurat, descentralitzat i interconnectat per a la recopilació, el seguiment i la difusió d'informació que proporciona dades sobre els sistemes nacionals de formació professional gràcies als coneixements tècnics d'organismes clau en aquest camp.

Més informació sobre ReferNet Espanya: Xarxa Europea de Formació Professional .