TRABALLAR EN ESPAÑA

2021

A nova Unión Europea, na que viven uns 495 millóns de cidadáns, é o maior mercado de traballo e formación do mundo. Un espazo no que aos poucos van desaparecendo as barreiras que impiden ás veces ás persoas aproveitar todo o seu potencial.

Para facer posible o exercicio á libre circulación de traballadores no chamado Espazo Económico Europeo, a UE creou a Rede EURES de Servizos Públicos de Emprego Europeos, da que forman parte os servizos públicos de emprego españois.