ZENBATEKOA

Hileko eta urteko cuantíasrelativas balioak:

  • urteko lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS), errege dekretuan ezarritakoaren arabera.231/2020, 4otsaila dekretua, lanbidearteko gutxieneko soldata finkoa da2020,
  • (efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP) legeak ezarritako3/2017,27ekainean, alegia, Estatuko aurrekontu orokorren2017.

Hileko eta urteko lgs eta balioak (EAEAP (

2020 LGS KONBENTZIONALA
HILEAN BEHIN 950.00 euro 537,84euro
URTEAN BEHIN 13.300 euro (14ordainketa) 6.454,08euro
Dirua (legezko interesa  
3,0%  
Kotizaziopeko prestazioa gutxieneko kopurua Euro
Seme-alabarik gabe 501,98
1seme-alaba edo gehiago 671,40
Kotizaziopeko prestazioa gehienezko kopurua Euro
Seme-alabarik gabe 1.098,09
1semea/alaba 1.254,96
2seme-alaba edo gehiago 1.411,83
Langabezia-subsidioa kopurua (*) eta a Euro
80EAEAP% 430,27
Errenta sartzeko gehienezko diru-laguntza eta a Euro
75LGSREN% 712,50 euro

(*) Kasuan, lanaldi partzialeko lana galdu gabe, aldez aurretik egindako orduen arabera kobratuko da zenbateko hori, adinekoentzako laguntza izan ezik.52urte.