LANAREN BADA NIRE ITZULERA ZEIN LANGABEZIA-PRESTAZIOAK ESKUBIDE DAUKAT, HOTS, BERAZ, ERRESUMA BATUAN?

Kotizaziopeko prestazioa eskuratzeko baldintzak bete behar da, eta espainiako legeria langabezia ( 360 kotizatutako egun batuz gero, erresuma batuko eta espainiako aseguru-aldiak estaliak) egiaztatu eta langabezia-egoera legala, azken lanean espainian.