Egoitza elektronikoa

Bateragarriak al dira gainerako laguntzen eta diru-laguntza publikoak kapitalizazioa autoenplegurako, enpresa-sorrera, etab.? eta gizarte-segurantzako kuoten hobariak?

Arautzen duen araudia ordainketa bakarreko modalitateko langabezia-prestazioaren ordainketa hori ez du ezartzen bateraezina den beste laguntza edo diru-laguntza publiko.

Kontsultatu beharko dira aipatutako laguntzak edo diru-laguntzak arteko jakiteko beren baldintzak ezarrita badago duen bateraezintasuna kapitalizazioa edo ordainketa bakarreko langabezia prestazioak.

Egiteko jaso beharreko zenbatekoa gizarte segurantzako kuoten diru kontuan hartuta ezartzen da egin beharreko nahitaezko ekarpena egin behar izatea jardueraren hasiera-hilabeteko, kontzeptu guztiengatik, kontuan hartu gabe kotizazioak tasarekin biderkatu ematen gozatzen.

Ondorio horietarako, laguntzen zenbatekoak edo diru-laguntzak (bakarrik edo argi laburrekin batera dirulaguntzen edo laguntzen edo beste administrazio publiko edo beste erakunde publiko edo pribatuek, direla estatukoak nahiz nazioartekoak), ezin izango da inola ere garatu beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

Prestazioa ordainketa bakarrean buruzko informazio gehiago: “Zure prestazioa organizazio horrek ekonomiaren aldetik sostengagarriak".