Egoitza elektronikoa

Kobrantza langabeziak eta negozio bat jarri nahi dut, zer gastu gisa alegatu dezaket martxan jartzeko beharrezko inbertsioa kapitalizatu du laguntza?

Nahi baduzu, langabezia-prestazioa kapitalizatzeko negozio ekiteko, hona hemen definizio batzuk inbertsioa berreskuratzeko egiten duten gastu ororen ondasun edo eskubideak eros negozioaren ondarea osatzen duten aktiboaren zati gisa (adibidez, makineria edo ekipo informatikoak, altzariak, salgaiak, ondasun higiezin baten leasing, etab.) eta aurrera eramateko beharrezkoak diren jarduera abian jartzeko.

Prestazioa eman ahal izango dira agentziaren abiarazteko gastuei negoziokoa, baita tasak ordaintzea eta tributuak.

Arte ere izan ditzake 15 prestazioaren zenbatekoa ordaintzeko kapitalizatuta% zerbitzu espezifikoen aholkuak ematea, prestatzea eta jarduerarekin zerikusia duten informazioa zein den.

Gainera, inbertsio bat kontsideratzen dira, aurreikusitako gastuak lehen hiru hilabeteetan funtzionamendua: zergak, alokairua, erakustokiaren egokitzapena, etab.

Informazio gehiago Zure prestazioa organizazio horrek ekonomiaren aldetik sostengagarriak.