Egoitza elektronikoa

Nire enpresa eta langabezia kobratuko baldin banago jo ondoren nire ustez bidegabeko iraizpena erabakitzen du berriro, eta langabezia kobratuko dudana zer gertatzen da?

Enpresan bada, epaia jakinarazten denetik bost eguneko epean, hautatutako readmitirle, soldatak ordaindu behar ez dituen abonarle kaleratu zenetik gehienez (epaiaren jakinarazpena (deuseztasun edo epai horiek berak finkatuko ditu bere aitortu ez irudian).

Enpresaburuak edo enpresari eskatu beharko dute, gizarte segurantzan alta ematen denetik hasi eta amaitu arte edo dagokion gizarte segurantzan kotizatu duen bitartean.

Langabeziagatiko prestazioa jaso duen kopuruak ez dira arrazoi gisa, ez duzu. Enpresa horiek Estatuko enplegu zerbitzu publikoak ordainduko irudian (SEPE) (ordaindutako lan garbia), eta ez duela jaso zuk kenduko soldatak ordaindu beharko du, muga horien batura.

Irudian, SEPE jasota du epaitegian eman zuen enpresak; eta hori dela eta hartu gabeko soldaten ezin izan zenuen hori bidegabe jasotako prestazioak, horiek kendu Du. ondoren, prestazio horiek itzultzeko eskatuko du.

Jasotako diru-kopurua gainditzen badu langabezia-prestazioa, izapide-aldiko soldatak, diferentzia eskatuko zaio, bidegabeko kobrantza egin dezakezu.