AURRETIAZKO ERREKLAMAZIOA EZETSI EGIN DUT, ETA EZ NAGO ADOS, ZER EGIN BEHAR DA?

Ados ez badago, horren aurka erreklamazioa aurkez dezake eskaera ezesten zuen ebazpenaren aurretik lan-arloko epaitegian, hogeita hamar eguneko epean jakinarazten den egunetik hura ezestea.

Gainera, berrikusteko errekurtso berezia aurkeztu ahal izango da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE), zirkunstantzia hauetako bat gertatzen denean:

  • Erreklamazioa ezesten duen ebazpena emango duen irudian gertatzen bada akatsik izan zuten espedientea osatzen duten dokumentuak berak.
  • Gai hori ebazteko funtsezkoak diren agiriak agertzea (badira ere, aurrerago, errekurritutako ebazpena erakusten da.
  • Ebazpena ematerakoan funtsezko eragina izan duten zenbait agiri edo lekukotasun faltsuak direla adierazten, epai irmo batek, ebazpenaren aurretik edo ondoren.
  • Ebazpena eman behar zaion ondorioz prebarikazio, funtzionario-eroskeria, indarkeria, iruzurrezko azpikeria edo bestelako jokabide zigorgarri eta hala aitortu epai judizial irmo baten bitartez egingo da.

Lehenengo kasuan, adierazitako errekurtsoa aurkez dezake lau urteko epean ebazpena jakinarazi zenetik. Gainerako kasuetarako, hiru hilabeteko epea du dokumentuen berri edo epaia.

Ere aurkez dezake, edozein unetan, zuzentzeko eskaera errakuntza materialak, egitezkoak edo aritmetikoak, administrazioak egintzak direnean.