AURRETIAZKO ERREKLAMAZIOA EZETSI EGIN DUT, ETA EZ NAGO ADOS, ZER EGIN BEHAR DA?

Ez bazaude, ezesteko ebazpenaren arabera zure erreklamazioa aurkeztu ahal izango du haren kontra aldez aurretik eskaera gizarte-arloko epaitegian, biharamunetik hasita hogeita hamar eguneko epean jakinarazten den egunean ezespen hori.