Egoitza elektronikoa

Sorospena kobratu eta langabezia, administrazio espedientea berrikusi edo baliogabetzeko nire zer da?

Prozedura berrikustea dakar zuzentzeko edo ezeztatzeko, edozein momentutan, ofizioz edo interesatuak eskatuta, oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak dituzten egintzak.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak, (SEPE) jasotako prestazioa aldatu duzula detektatzen duen (aldian, edo diru laguntza hori eragiten duen edozein alderdi), baita guztiz onar dezake, ezeztatzeko prozedura hastea.

Prozedura honen bitartez egiten da jakinarazpena hasi berri emango zaio, gertakariak eta zuzenbideko oinarriak berrikusi behar ditu administrazioak, ondorioak, epe horretan jasotzen den lehen prestazioa, eta aldaketaren zenbatekoa eta, hala badagokio, bidegabe jasotako prestazioa itzultzeko ere.

Prestazio osoaren azterketa egingo dela kendu, ez delako onartu, jakinaraziko zaizu kobrantza eten egin duen lehen kautelazko neurri gisa, hamar egun izango Ditu bere interesak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko. Epe horretan, alegazioak aztertu ondoren, baldin eta horiek sortu, SEPE ebazpena eman ondoren.

Ados ez badago, ebazpenaren aurretik erreklamazio bat aurkez dezake bere interesak defendatzeko gizarte jurisdikzioaz.