O PRESTAZIOA

Langabezi prestazioa jasotzen ari zarela, gizarte segurantzako kotizazioak ordaindu egiten du estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE). enpresa Horrek bere ekarpena zenbatekoa kenduko da, eta zerbitzu jakin arte100dagokion kuotaren%.

Prestazioa iraungitzea, sartu zure lan kontratua, gizarte segurantzan kotizatuko du gertakizun arruntak direla: erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena, aldi baterako ezintasunagatik osasun-laguntza eta familia babesteko. Ez langabeziagatiko kotizatuko du, lan istripu eta gaixotasun profesionalagatik, Soldatak bermatzeko funtsak eta lanbide-heziketa.

Gizarte segurantzako kotizazio-oinarria langabezia-prestazioaren oinarri erregulatzailea da hori bera ere, zerbitzu horren hileko zenbatekoa, mugak izango dira.

Inoren konturako langile izanez gero - edo jarraitutasunik gabeko finkoa du (SEPE ardura hartzen du.73,50gizarte segurantzari dagokion ekarpenaren%; beraz, zuk eman ezin kenduko zaio.

Prestazioa eten ondoren, berriz hasten den zerbitzu berria izan edo haberla alde egitea, horiek ematen dituen kotizazio-oinarriak berriro hasi da berriz, hurrenez hurren.