ZER EGIN BEHAR DUT NIRE ETXEAN LAGUNTZA JASO BITARTEAN, BESTE HIRI BATERA ALDATZEA.

Langabezi prestazioak jasotzen bada eta beste hiri batera aldatu zuen egoitza, eta bere egoitza berriaren helbidea jakinarazi behar dio dagokion enplegu bulegoan, bai (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE) eta eaeko urteko, horrela egitea posible komunikazioak kontrolatzeko beharrezkoak diren ekintzak egiteko laguntzak eta gizarteratzeko.

Langabeziagatiko prestazioa jasotzen den jakinarazi behar dio; horren helburua da espedientea lekualdatu eta langabezia-prestazioa jasotzen enplegu-eskatzaile bulego berrira.

Eskatzen duegoitza elektronikoan hitzordua (estatuko enplegu zerbitzu publikoa(SEPE);telefonoa.