Egoitza elektronikoa

Langabezia Kobratu bitarteko gehiago?31egunak:

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak adierazita, langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa hilero hogeita hamar egunekoa izango da, indarrean dagoen araudiak ezartzen den moduan, berehalako zuzendua, hilabeteko epean, sortzapenaren hurrengo.