LANGABEZIA KOBRATU EGITEN DUTE ETA PFEZ, ZERGATIK ETA NOLA KALKULATZEN DA DESKONTU HORI.

PFEZ atxikipena egiten dira, langabezia prestazioak (errenta zerga araudiaren arabera zergapetu behar gisa jotzen.

Zenbateko osoaren konturako atxikipen tasa gisa jaso behar duen arabera ezartzen da langabezia-prestazioak jasotzen den urtearen arabera egiten dituzun datuen eta bulegoari laguntza eman, bere inguruko zirkunstantzia pertsonal eta familiarrak, kenkari eskubidea izateko une bakoitzean indarrean dagoen legeriaren arabera zerga.