Egoitza elektronikoa

Langabezia kobratuko ditu eta, pfez nominatik deskontatzen zergatik eta nola kalkulatzen da deskontu hori?

Pfezren atxikipena delako gertatzen da langabezi prestazioak errenta bat funtsezkotzat jotzen dira zerga-ordainketaren menpean, zerga-legeriaren arabera.

Konturako atxikipen-tasa ezarri denaren arabera ezarri da guztira, joan gisa jaso langabezia-prestazioen urterako aurreikusi den naturala eta ikastaroa ematen diren datuen arabera bizkaitarrei prestazio-bulegoan, zuk haien zirkunstantzia pertsonal eta familiarrak, kenkari eskubidea izateko une bakoitzean indarrean dagoen zerga-legeriaren arabera.