GERO, PRESTAZIO FALLEZCO NAGOEN BITARTEAN, SENIDEAK HILTZEA DAGOKIONA (AL. KOBRA AL DITZAKETE?

Familiari osatzen duten pertsonen izaera duten nahitaezko oinordeko eskura ditzakete, jaraunspen komunitatearen mesedetan, dagokion prestazioa (hil zen arte.

Nahitaezko oinordeko ez diren pertsonak familian jaso ahal izango dute baita ere, jaraunspen komunitatearen mesedetan, ordura arte sortutako eta jaso gabeko zenbatekoak (heriotza, bai "kasuetan testamentuzko oinordetza" eta "ab intestato ondorengotza" (testamenturik ez denean).

Kobratzeko, prestacionesuna bulegoan aurkeztu beharko dute.eskaera webean deskarga ditzakezun (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE), kasu bakoitzerako zehazten diren agiriekin batera egiten da.