AZKENIK, EDOZEIN KONTRATU, LANGABEZIA-PRESTAZIOA JASO DEZAKET?

Uzten badu zerikusirik ez duten arrazoiengatik lan-kontratua euren esku izateko eskubidea du, bai gainerako langabezia-prestazioa elkartubaldintzaklegez eskatutako.