LANGABEZIA KOBRATU EGITEN DUT LANALDIA DEZAKET?

Langabezia-prestaziorako eskubidea eduki ahal izango dio lanaldia murrizten bada, honako arrazoiak direla eta:

  1. Enpresa-erabakiz 47. artikuluan xedatutakoarekin bat langileen estatutuaren legearen testu bateginaren. Eta lanaldi-murrizketa aldi baterako izan behar du eta% 10 eta% 70 bitartean egon jardunaldiaren egunerokoa, astekoa, hilekoa edo urtean behin, betiere soldata antzera ondorioz murriztu eta ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko, edo ezinbesteko arrazoiren bat dela-eta, kasu horretan, lan-agintaritzaren baimena behar da.
  2. Hartutako ebazpen judizial bidez, ez konkurtso prozedura baten barruan egon eta jardunaldi murrizketak gabe, behin betiko ponentziak edo kontratuaren iraunaldia kenketa duen aldi osoan.

Ez duzu eskubiderik izango lanaldiaren murrizketa behin betikoa bada edo lan-kontratuan bete gabe geratzen den epe osoan.

Hori dela eta, zure enpresak eta zuk lanaldia murriztea adosten baduzue, ezin izango duzue langabezia saria jaso, lanaldiaren murrizketa zure kontratuko lan baldintzen aldaketa gisa onartzen duzula ulertzen baita.