Egoitza elektronikoa

Jarduera-konpromisoa.

Konpromisoa hartzen du eskatzaileak edo onuradunak diren prestazioak lana aktiboki bilatzea, motibazio eta parte hartu ekintza espezifikoak jartzea onartu behar du, informazioa, orientazioa, prestakuntza, laneratzea edo birmoldaketa, lanpostu bat lortzeko aukera gehiago izateko, bete beharreko obligazio guztiak erregulatzen dituzten arauetan ezarritako obligándose enplegugabezia-prestazioak. Ez betetzea arau-hauste arina ezarriko da.

Hala ere, hobetzeko ekintzak bilatzeko aukerak parte hartzea, lanpostu horietan jasotzen diren pertsonei laguntza boluntarioa izango da30prestazioa jasotzen duten lehen egunetan. kasu horietan, parte ez bada, haiek ere ez du izango.

Enpleguko zerbitzu publikoek genero-indarkeriaren biktima kontuan izateko, leundu, beharrezkoa bada, ezartzen dituen betebeharrak betetzeko konpromisoa azalduz.