Egoitza elektronikoa

Langabezi prestazioak ordainketa

Prestazioa ordaindu eta langabezia-sorospena kontuan ordaintzeko bidez egingo da zuk adierazi, titular den beti.

Aukeratutako finantza-erakundeak izan behar du Gizarte Segurantzaren laguntzaile batera (hemen begira dezakezu erakunde kolaboratzaileen zerrenda).

Salbuespen gisa, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE) esku-dirutan ordaindu ordain daitezke finantza entitate laguntzaileak honako kasu hauetan, beti ere era egokiean arrazoituta eta:

  • Alderdi jakinen bat dagoenean, eta berdin mantentzea aukerarik ematen ez duen bitartean, ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA une jakin batean, prestazioa, ordaindu zure kontuan.
  • Langilea zirkunstantzia pertsonal bat da, eta horren ondorioz, ordainketa alegatu eta justifikatzen badu diru-sarreren bidez ulertuko dituzulakoan kalte larria. ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA kontuan edo ordaintzen ez-arrazoiak kontuan helbidean.

Inguruabar pertsonalen zioz onartu ahal izango dira honako hauek dira:

    • Genero-indarkeriaren biktima izatea edo etxeko indarkeria, edo babes berezia behar egoera, identitatea eta segurtasuna babesteko asmoz. Egoera horiek honela frogatu ditu administrazio eskudunak emandako dokumentua, baldin eta espedientean behar bezala justifikatutako daudenak.
    • Langilea ezin duela alegatu eta justifikatzen badu, kontu-korronte bat irekitzea.
    • Langilea izatea baimena ordainketa ordainagiri bakoitzeko ezagutzea, eta ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA eman zenigun baimen hori eskuratzeko, espedientean bidezkotzen den agertzen.