Egoitza elektronikoa

Zure prestazioa zenbatekoa kalkulatzeko kontuan hartzen

Bai zure kontratua amaitu bada prestazioa agortua baduzu kotizaziopeko langabezia-prestazioa, jakin dezakezu zer zuri dagokizu, lehenengo kasuan, edo sorospena jasotzeko eskubidea baduzu, bigarrena.

Kontuan izan emaitza hau lortzen da bi simulagailu baten bidez ez da loteslea SEPE eskubiderik sortuko, ezta zure eskuetan.

Kalkulatu dezakezu egoitza