Egoitza elektronikoa

Norberaren kontura lan egin nahi dut

Espainiako enpresa-sarearen baitan, garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboa. enpresa txiki eta ertainen eta Enpresa-mota eta ekintzaileak motor nagusietako bat dinamizatzeko gaitasuna duenez, la economía española, enplegua sortzeko.

Behar-beharrezkoa da herri-administrazioek eta enpresa-ekimenak erraztea, eta beharrizan hori are premiazkoagoa da egungo egoera ekonomikoan. Horregatik, kultura ekintzailea sustatuko duen ingurune bat ezarri behar da, bai eta enpresa-proiektuak sortu eta garatu, eta enplegua eta balio erantsia.

Testuinguru horretan, ordainketa bakarra neurri bat da, eta erraztu nahi du, enpleguaren sustapen-ekimenak martxan jartzea, nork bere enplegua sortzeko, lan-jardueraren bat hasi badira, pertsona gisa bere kontura ari den langileak, sartzen den edo kide gisa edo langilea, kooperatibetan, lan-sozietateetan edo merkataritzako, funtzionamenduan edo sortu berriak.

Bestalde, handia ikusita, finantza- eta ekonomia-krisiaren eragina handia izan duen eragina esanguratsua lan autonomoa da konfiguratu kolektibo horrentzat, eta jarduera utzi duenean, babesteko berariazko sistema borondatezkoa zati dira, eta gizarte segurantzaren sistemaren babes-ekintza.

Zure prestazioa Capitaliza