FUNTZIOAK ORIENTAZIO, EKINTZAILETZA, AKONPANAMENDUA ETA BERRIKUNTZA ZENTRO PUBLIKOEN SAREA ENPLEGURAKO (COE)

Funtzioak Orientazio, ekintzailetasuna eta berrikuntza zentro publikoen sarea enplegurako (COE)

a) evaluación de programas, orientazioko eta lan-arloko bitartekaritza ekintzailetza eta prospekzio bezala kalifika daitekeen, jardunbide egokien programa propioak bere ezagutzak transferitu gainerako enplegu-zerbitzu publikoak, bai kanpoko programak aplikatzeko, bidezkoa bada, beren lurraldeko.

b) ekintza berritzaileak eta esperimentalak Diseinua proiektuak garatzeko orientazioaren arloko eta aztertzeko eta lan-bitartekotza.

c) berariazko Plan bat garatu eta betearazteko langileei zuzendutako etengabeko prestakuntza zerbitzuaren beraren eginkizunak egiten dituzten enplegu-enplegurako orientabide profesionaleko ekintzak eta autoenplegurako laguntza, bai eta enpresa-prospekzioa eta lan-arloko bitartekaritza, eta berariazko prestakuntza barne hartzen dituen tratu-berdintasunari eta emakumeen eta gizonen arteko aukera.

d) ekintzailetza-ereduen diseinua eta proiektu pilotuak.

e) laguntza koordinatzea lotutako ekintzailetza-proiektuak langabezia-prestazioaren kapitalizazioa (ordainketa bakarra).

f) segimendu taldeak, ikuspegi integratzaile bat, egindako jarduera guztiak arloan eskumena duten erakundeen enplegu autonomoa sustatzeko, bai eta sortzeko eta enpleguan kooperatiben eta lan-beraren barnean, Jarduketa-eremuan.

g) solaskide izatea ordezkatzen dituzten elkarteek, lurralde eremu batean, langile autonomoen gizarte eta ekonomiaren kalterik egin gabe, eduki ahal izateko beste eragile ekonomiko eta sozialak enplegurako orientazio eta berrikuntza arloan.

Enplegu-zerbitzu publiko eskudunak gehitu ahal izango zaizkiola hobekuntzaren aldeko beste edozein funtzio eraginkortasuna, eta haren akzioen edo indartzeko prospekzio eta bitartekaritza-orientazioa, eta lan-ekintzailetza sustatzeko, baina adierazi beharko duela funtzio hori dagokion urteko lan-programa, apartatuan aipatzen den 2 idatz-zatian aurreikusitako finantza-estaldura izan dezan, 3 . Eginkizunak garatzeko atal honetan aipatutako enplegu-zerbitzu publikoek modu eraginkorrean integratuko dira, generoaren ikuspegitik.