Egoitza elektronikoa

Lurralde-Proiektu Berriak berrorekatzeko eta ekitatea


Plan de Medidas Antifraude

Zerga-iruzurraren aurkako neurriak plana

Honako artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea 22 erregelamenduaren (EB) 2021 / 241 , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 12 otsailaren 2021 , berreskuratze-mekanismoak ezarri zituen, eta erresilientzia eta estatuko enplegu zerbitzu publikoak, entitate gauzatzailea gisa, berreskuratze planeko eraldatu eta Erresilientzia (PRTR), « Plan » ikuspegi estrategiko gisa hartzen du zerga-iruzurraren aurkako neurriak batasunaren finantza-interesak babesteko eta egoki erabiltzea eta horien bitartez finantzatzen da aipatutako funtsak berreskuratzeko plana, eraldatu eta Erresilientzia, baita, eta bermatu beharra aitortzeko, funts horiek eta erakunde, erabili dira arauen arabera.

icono links
Zerga-iruzurraren aurkako postontzia - bide berreskuratu eta Erresilientzia mekanismoaren salaketak