Egoitza elektronikoa

Kooperatiba edo lan-sozietate bat eratzeko

Eratu nahi bada, kooperatiba edo lan-sozietate bateko:

 • Sinatutako agiri pribatua direnen kooperatiba edo lan-sozietatea sortzeko, gauza hauek adierazi:
  • Bazkideen nortasuna.
  • Kooperatiba edo lan-sozietatea sortzeko borondatearen adierazpena da.
  • Lan-baldintzak egonkorra.
  • Arretaz begiratuz gero, edo ez probaldia eta iraupena.
   • Egin beharreko nahitaezko ekarpena eta, hala badagokio, borondatez kooperatiban bazkide langile, eta, hala dagokionean, sarrera-kuota, edo balio eta ekintza-kopurua edo partaidetzak harpidetu bazkideak edo lan-sozietateko bazkide anonimoa edo erantzukizun mugatuko sozietatea.
 • Kooperatiba edo lan-sozietatearen estatutu-proiektua, non adieraziko baita:
  • Gizarte-kapitala.
  • Banaketa ekarpenen, akzioen edo partaidetzen banakapena.
  • Ordainketa egiteko dauden moduak eta epeak.
  • Lan-baldintzak eta bazkideen ekarpenak egonkorra.
 • Kreditatu ahal den beste edozein agiri egin beharreko inbertsioaren eta/edo proiektuaren bideragarritasuna.