Egoitza elektronikoa

Merkataritza-erakunde bat eratzeari

Nahi izanez gero, hobe da merkataritza-erakunde bat sortuko da:

 • Dokumentu sinatua etorkizuneko bazkide ditu, alderdi hauek jasoko ditu:
  • Bere identitatea.
  • La sortzeko borondatearen adierazpena sozietatearen kapitalaren gizarte mota jakin bat aukerarekin.
  • Balioa eta kopurua akzioak edo partaidetzak harpidetu bazkide bakoitzeko.
  • Pertsonaren edo pertsonen identitatea zaion zuzendaritza- eta kudeaketa-eginkizunak .
  • Eskatzaileak egin beharreko jarduera profesionala eta horixe izango da gero sozietatearen gaineko egiazko kontrola edukitzea.
 • Estatutu sozialen proiektua eta hor jasoko dira:
  • Baltzuaren izena.
  • Sozietatearen helburua.
  • Gizarte-kapitala.
  • Partaidetzak edo ekintza zatitzen den balio nominalaren eta zenbakia korrelatiboa izan behar du.
 • Kreditatu ahal den beste edozein agiri egin beharreko inbertsioaren eta/edo proiektuaren bideragarritasuna.