Egoitza elektronikoa

Justifikazioa

Ordainketa bakarreko kasuetan eman norberaren konturako jarduera bat gauzatu ahal izateko, justifikatu egin beharko da ordainketaren zenbatekoa Bakarra izan da jarduera hori era guztietako aurkeztu kontabilitate-agiriak (fakturak, ordainagiriak, eskriturak, salerosketa-kontratuak edo lekualdatzea, etab.), non kontzeptu bakoitzaren ordaindutako kopuruak.

Dira diruzko ekarpenak kapital sozialari bidez justifikatuko dira gordailuaren ziurtagiria sozietatearen izenean, dagozkion kopuruak duen kreditu-erakundean notariotzaren sartu izana eratze-eskriturari gauzatzeko edo kapital soziala handitzea Gainera, bazkide bakoitzak egindako ekarpenak jaso behar dira. Ziurtagiri honetan deskribatu behar dira, eta bazkide ez-diruzko ekarpenei eta haren balorazio, eurotan.

Erabiliko den izan balitz ordainketaren zati bakarra kooperatiba bati borondatezko ekarpen bat egin, egiaztatu egin beharko da kapital sozialari zuzendu den ziurtagiriaren bidez, gobernu-organoa, bai eta hartutako konpromisoan aurrean langilea kooperatibako kooperatiban borondatezko ekarpen hori egongo diren denbora berean, nahitaezko ekarpenaren edo behintzat, bera den tributua eskuratu kotizaziopeko prestazioa, jasotako gordeko du, hiletik hilera.