ENPLEGUA ERREGULATZEKO ESPEDIENTEEK ERAGINDAKO LANGILEEN ALTEN IGORPENA

EEEen eragina jasan duten langileen alten igorpen telematikoa

Zerbitzu honi esker enpresek, Interneten bidez, lan-harremanaren amaiera, etete edo murrizpeneko Enplegua Erregulatzeko Espedientearen eragina jasaten duten langileen alten igorpena egin dezakete.

Dena dela, enpresek lan-harremana amaitu behar duten langileei jakinarazi diezaiekete Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 901 11 99 99 telefono-zenbakian informazioa lortu dezaketela prestazioak lortzeari eta horretarako eraman behar duten dokumentazioari buruz, hartara, izapideak errazteko.

Zertan datza?

Internet-konexioa duen edozein enpresak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari (SEPE) ondoko egoera jakinarazteko aukera ematean datza: Enplegua Erregulatzeko Espediente baten ondorioz ohiko lanegunaren amaiera, etetea edo murrizketa jasaten duten langile guztien prestazioan hasierako alta.

Jakinarazpen hau XML teknologiako aplikazioa erabilita egin daiteke, XML formatuko fitxategien tratamenduaren bitartez, eskuz kudeatu beharrekoak. Erabiltzailearen esku-hartzea behar du, fitxategia sortutakoan, hauxe hautatzeko eta SEPEri igortzeko.

XML fitxategi hau sortzeko, Certific@2 aplikazioaren barne morroi bat dago.

Nola funtzionatzen du zerbitzuak?

Certific@2 aplikazioa erabiltzeko, erabiltzaileak baimena izan behar du Enplegu Zerbitzu Publikoei datuak telematikoki bidaltzeko, aurretiaz lortutakoa Contrat@ aplikazioan ezarritakoaren arabera, edo erakunde ziurtagiri-emaileren batek luzatutako sinadura elektronikorako baimena.

Certific@2 aplikazioan sartuta igorritako XML fitxategientzako, bi kontrol-maila burutuko dira:

  • Formatuaren kontrola. Denbora errealean burutzen da, fitxategia igortzen den une berean. Errorea detektatzen bada, hau zehaztuko da eta SEPEk prozesatzeko fitxategia ez da igorriko. Bestela fitxategia igorriko da, SEPEk prozesa dezan.
  • Gainontzeko kontrolak. Fitxategia SEPEra bidali ondoren egiten dira. Bigarren kontrol-maila horren ondoren, posta elektroniko bat bidaliko da, prozesuaren behin betiko emaitzaren berri emateko: zuzen prozesatua edo ukatua; azken kasu horretan aurkitutako erroreak erantsiko dira.

Gainera, igorpen bakoitzean 10 XML fitxategi erantsi daitezke.

Enplegua Erregulatzeko Espedienteen ondorioz prestazioen alten jakinarazpena eguneko 24 orduetan egin daiteke, urteko egun guztietan, betiere langilearen aurretiazko baimena izanda.

Zer abantaila eskaintzen ditu?

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak enpresen eskura jartzen duen aplikazio honen bitartez, Enplegua Erregulatzeko Espedienteen onarpenerako eta horien epeen murrizpenerako izapideak erraztea bilatzen da.