Egoitza elektronikoa

Hobariak eta murrizketak bateragarri egiteko, bizitza pertsonala, lana eta familia

Kasu jakin batzuetan (haurdunaldiko arriskua, edoskitze naturaleko arriskua, adingabearen jaiotza eta zaintza edo bularreko haurra zaintzeko erantzukidetasuna) langileak ordezkatzeko langabeekin egiten diren iraupen mugatuko kontratuak

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak eta 30 urtetik beherakoak.

Zenbatekoa: 366 euro hilean.

Iraupena: ordezkapenak irauten duen bitartean.

Araudia: urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 17. artikulua, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa.

Ordezkapen-kontratuak, genero-indarkeriaren biktima diren langileak eta sexu-indarkeriaren biktimak ordezteko, baldin eta kontratua eten badute mugigarritasun geografikorako edo lantokiz aldatzeko eskubidea erabiliz

Zenbatekoa: Kontingentzia arruntengatik enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren % 100eko hobaria.

Iraupena: ordezkapenak irauten duen bitartean. Mugigarritasun geografikoaren edo lantokia aldatzearen kasuan, gehieneko iraupena 6 hilabetekoa izango da.

Araudia:

10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.

Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Ordezkatutako langileen kotizazioan hobariak adingabearen jaiotza- eta zaintza-egoeretan, adingabearen edo bularreko haurraren zaintza-jarduera erantzukidea, haurdunaldiko arriskua eta edoskitzaro naturaleko arriskua

Zenbatekoa: 366 euro hilean.

Iraupena: ordezkapenak irauten duen bitartean.

Araudia: urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 18. artikulua, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-017-3

2023ko irailean eguneratua