Egoitza elektronikoa

Hobariak eta murrizketak bateragarri egiteko, bizitza pertsonala, lana eta familia

Amatasun, adopzio, harrera, aitatasun edo haurdunaldiko edo edoskitzaroko arriskuagatiko atsedenaldietan langileak ordezkatzeko ordezkapen-kontratuak

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Kontingentzia profesional gisa sartutako enpresa-kuotaren % 100eko hobaria eta baterako bilketa (ordezkatutako langilearena zein kontratatutako bitartekoarena).

Iraupena: ordezkapenak irauten duen bitartean.

Araudia:

11/1998 Errege Lege Dekretua, irailaren 4koa, amatasun, adopzio eta harreragatiko atsedenaldietan langileak ordezteko langabetuekin egiten diren bitarteko kontratuen Gizarte Segurantzako kuoten hobariak arautzen dituena.

12/2001 Legea, uztailaren 9koa, enplegua areagotzeko eta enpleguaren kalitatea hobetzeko lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Ordezkapen-kontratuak, genero-indarkeriaren biktima diren langileak eta sexu-indarkeriaren biktimak ordezteko, baldin eta kontratua eten badute mugigarritasun geografikorako edo lantokiz aldatzeko eskubidea erabiliz

Enpresak Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik ordaindu beharreko kuotaren % 100eko hobaria.

Iraupena: ordezkapenak irauten duen bitartean. Mugikortasun geografikoaren edo lantokiz aldatzearen kasuan, gehieneko iraupena 6 hilabetekoa izango da.

Araudia:

10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

2023ko urtarrilean eguneratua