Egoitza elektronikoa

Kontratua Mugagabe bihurtu ondoren, Murrizketak eta hobariak

Lanbide-praktika eskuratzeko kontratuak bihurtzea

Urteko zenbatekoa 50 langile baino gutxiagoko enpresetan: enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotetarako hobaria.

 • Gizonak: 500 euro.
 • Emakumeak: 700 euro.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Txandakako prestakuntzarako kontratuak bihurtzea

Urteko zenbatekoa: enpresek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten murrizketa.

 • Gizonak: 1.500 euro.
 • Emakumeak: 1.800 euro.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Txanda-kontratuak bihurtzea

Urteko zenbatekoa 50 langile baino gutxiagoko enpresetan: enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotetarako hobaria.

 • Gizonak: 500 euro.
 • Emakumeak: 700 euro.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Erretiroagatiko ordezkapen-kontratuak bihurtzea

Urteko zenbatekoa 50 langile baino gutxiagoko enpresetan: enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotetarako hobaria.

 • Gizonak: 500 euro.
 • Emakumeak: 700 euro.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak, praktika profesionala eskuratzeko kontratuak eta enpresa arruntetan txandakatzeko kontratuak bihurtzea

Enplegu-eskatzaileak direnean.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.500 euro; emakumeak, 5.350 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 5.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 5.100 euro; emakumeak, 5.950 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 6.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Bihurketa: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

2023ko urtarrilean eguneratua