Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Hobariak eta murrizketak gizarte segurantzari buruzko glosarioa

Hobaria

Gizarte Segurantzako kuotako kenkariak dira, eta Gizarte Segurantzari ehuneko edo kopuru jakin batzuk aplikatzearen ondorio dira. Kenkari horien helburua da enpresen Gizarte Segurantzako kostuak murriztea eta kolektibo jakin batzuk lan-merkatuan sar daitezen bultzatzea. (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren kargura). Hobari horiek EGIFek kofinantzatu ahal izango ditu.

Murrizketa

Gizarte Segurantzako kuotako kenkariak dira, eta Gizarte Segurantzari ehuneko edo kopuru jakin batzuk aplikatzearen ondorio dira. Kenkari horien helburua da enpresen Gizarte Segurantzako kostuak murriztea eta kolektibo jakin batzuk lan-merkatuan sar daitezen bultzatzea. (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren kargura).

Enplegua Sustatzeko Programa (EAP)

Kontratazioa sustatzeko neurriak dituen edozein arauri egiten dio erreferentzia.

Genero-indarkeriaren biktima

Genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatuta duen emakumea, bere arau erregulatzailearen arabera, indarkeria fisiko eta psikologikoko ekintza guztien ondoriozko indarkeriaren ondoriozkoa, sexu-askatasunaren aurkako erasoak, mehatxuak, derrigortzeak edo askatasun-gabetze arbitrarioa barne.

Indarkeria terroristaren biktima

Indarkeria terroristaren biktima dela egiaztatuta duen pertsona, bere arau erregulatzailearen arabera, hau da, ordena konstituzionala iraultzea edo bake publikoa larriki asaldatzea helburu duten erakunde edo talde kriminaletako pertsonek burututakoa.

Gizakien salerosketaren biktima

Giza salerosketaren biktima dela egiaztatuta duen pertsona, bere arau erregulatzailearen arabera, pertsonak erostea eta saltzea dakarrena, non biktima beste subjektu baten agintaritzapean dagoen. Ohikoena da salerosketa esplotazio-helburuekin egitea, eta pertsona prostituzioan edo esklabotzaren antzeko beste zeregin batzuetan lan egitera behartzea. Pertsonen salerosketa mehatxu, indarkeria edo hertsatzeko beste mekanismo batzuen bidez (iruzurra, nagusitasunezko jarrera baten abusua, etab.) gizakiak bahitu, lekualdatu edo hartzen dituen delitua da.

Gizarte-bazterketa

Laneratzeko enpresen araubidea arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 2. artikuluan ezarritako kolektiboren bateko kide izateagatik, gizarte-bazterkeriako egoera egiaztatzen duen pertsona. Hona hemen:

  • Gizarteratzeko Gutxieneko Errentak edo izaera bereko edo antzeko beste edozein prestazio jasotzen dutenak, autonomia-erkidego bakoitzean emandako izenaren arabera, bai eta horien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak ere.
  • Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak eskuratu ezin dituzten pertsonak, honako arrazoi hauetakoren batengatik: 1.a Egoitzarako edo erroldatzeko eskatutako aldia ez betetzea, edo Unitate Iraunkorra eratzea. 2. Legez ezarritako gehieneko aldia agortu izana.
  • Hemezortzi urtetik gorako eta hogeita hamar urtetik beherako gazteak, Adingabeak Babesteko Erakundeetakoak.
  • Droga-mendetasuneko arazoak edo mendekotasuna eragiten duten bestelako arazoak dituzten pertsonak, errehabilitazio-prozesuan edo gizarteratze-prozesuan daudenak.
  • Espetxeetako presoak, baldin eta haien espetxe-egoerak enplegu bat lortzea ahalbidetzen badie eta uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuan sartuta ez badago, bai eta baldintzapeko liberatuak eta preso ohiak ere.
  • Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan sartutako barne-adingabeak, baldin eta haien egoerak enplegu bat lortzea ahalbidetzen badie eta haien lan-harremana ez badago uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutako Lege horren Erregelamenduaren 53.4 artikuluan aipatutako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuan sartuta, bai eta zaintzapeko askatasun-egoeran daudenak eta preso ohiak ere.
  • Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako ostatu-zentro alternatiboetatik datozen pertsonak.
  • Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio- eta gizarteratze-zerbitzuetatik datozen pertsonak.

Desgaitasuna duen pertsona

% 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa aitortuta duten pertsonak. % 33ko desgaitasuna edo handiagoa izango dute ezintasun iraunkor osoko, absolutuko edo baliaezintasun handiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunek, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo baliaezintasunagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunek.

Desgaitasun larria

Larria da garun-paralisia, gaixotasun mentala edo desgaitasun intelektuala izatea, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa izatea; edo desgaitasun fisiko edo sentsoriala izatea, % 65eko minusbaliotasun-maila edo handiagoa izatea.

Enplegu Zentro Berezia

Helburu nagusia ondasunak edo zerbitzuak ekoizteko jarduera bat burutzea da, merkatuko eragiketetan aldizka parte hartuz eta desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu ordaindua ziurtatuz, eta, aldi berean, pertsona horiek ahalik eta gehien enplegu arruntaren araubidean integratzeko bitarteko bat izanik.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-017-3

2023ko irailean eguneratua