ALDI BATERAKO KONTRATUA

Edukien aurkibidea

 1. Aldi Baterako Kontratua
 2. Obra edo zerbitzu jakin baterako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 3. Ekoizpeneko beharretarako aldi baterako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 4. Aldi baterako kontratua, bitarteko lan-klausula espezifikoak
 5. Aldi baterako kontratua egiten den bitarteko klausula espezifikoak egiteko den langileari ordezkoa jartzeko, ahaideak zaintzeko eszedentzia hartu duen badago ere, gizarte segurantzako kuoten murrizketa
 6. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak bitartekotasun lana-prestakuntza jasotzen ari diren langileak langabeziaprestazioa jasotzen
 7. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak bitartekotasun langileak ez du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaro naturaleko arriskua edo aitatasunagatiko etenaldia
 8. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak bitartekotasun urritasunen bat duten pertsonen lanerako ezintasun iragankorragatiko
 9. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak bitartekotasun genero-indarkeriaren biktima diren langileak
 10. Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 11. Aldi baterako kontratua duten langileentzat klausula espezifikoak, administrazio eskudunak egiaztatutako genero-indarkeriaren biktima izatea, etxekoa, gizakien salerosketaren biktima edo terrorismoaren biktima
 12. Iraupen jakineko kontratuaren klausula espezifikoak aldi baterako gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak gizarteratze-enpresak
 13. Kontratuaren klausula espezifikoak sustapenerako aldi baterako langileentzat enplegua, gizarte-bazterketako egoeran dauden gizartean eta lan-munduan txertatzeko enpresetan
 14. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak gorako langileentzat eta berrogeita hamabi urte langabeziagatiko onuradunak
 15. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak erretiro partziala
 16. Aldi baterako txandakako kontratuaren klausula espezifikoak
 17. Kontratuaren klausula espezifikoak hobetzeko aukerak eta lan-munduan txertatzea/nekazaritza-enplegua sustatzeko
 18. Aldi baterako kontratua etxeko zerbitzurako-klausula espezifikoak
 19. Urritasunen bat duten pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 20. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak urritasunen bat duten pertsonen enplegu-zentro berezietan
 21. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak egiteko proiektu espezifiko bat, ikerketa zientifikoa eta teknikoa
 22. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak sartzeko zientzia, teknologia eta berrikuntzarako espainiako sistema
 23. Prestakuntza doktoratu aurreko ikertzaileak
 24. Presondegietan zigorturik dauden aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 25. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak haurren eta gazteen, barneratze-neurrien pean dauden adingabeen zentroak
 26. Kontratuaren klausula espezifikoak aldi baterako lan-taldean
 27. Goi-zuzendaritzako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 28. Beste
 29. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak erretiroa hartzeko adina aurreratzeagatik

Definizioa

Aldi baterako kontratua, xedea duen arteko lan-harreman baten bidez enpresaburuak eta langileak denbora-tarte jakin batean.

Aldi baterako lan-kontratua lanaldi osokoa edo partziala.

Aldi baterako lan-kontratuaren idatziz formalizatuko da, ahozkoa izan ahal izango da baldin eta ekoizpeneko beharretarako aldi baterako egoera, haren iraupena lau aste baino txikiagoa bada eta lanaldi osoa izatea.

Klausula espezifikoak

Behin-behinekotasun egoera gerta daitezke:

Batek eragiten du, kontratazioaren xedea (obra-egoera edo zerbitzua, aldi batekoa, produkzio-arrazoiengatik eta bitartekotasuna).

Enplegua sustatzeko helburuaren arabera (enplegu-sustapenerako aldi baterako desgaitasuna duten pertsonentzat, gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak: txanda-kontratuak, erretiro partziala, erretiro-adina aurreratzeagatik ordezkapena, langileek, administrazio eskudunak egiaztatutako genero-indarkeriaren biktima izatea, etxekoa edo terrorismoaren biktimatzat hartzeagatiko eta berrogeita hamabi urtetik gorako langileak, onuradunak eta langabeziagatiko egoera prestakuntza lotura).

Beren eginkizunak, nola izango litzatekeen-zatiko kasuan, ikerketa-jarduera bultzatzeko (proiektu espezifiko bat egiteko zientzia- eta teknika-ikerketa, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren zuzendari nagusia, Espainiako sisteman sartzeko trebatzen ari diren ikertzaileei buruzko doktoretza aurreko eta doktoratu aurreko ikertzaileak prestakuntza edo) edo aldi baterako kontratatzeko diruz lagundutako lanak pizgarri interes sozialeko/nekazaritza-enplegua sustatzeko.

Behin-behinekotasun egoera batzuk ere kasuetan presondegietan zigorturik dauden eta adingabekoen kasuan, eta gazteak adingabekoen zentroak neurrien pean dauden internamendu motetarako.

Aldi baterako kontratuak iraupen jakineko edo onuradun izan daitezke kasu batzuetan, kontratazio-pizgarrien beharkizunak betetzen direnean eskatzen dira, eta kasu bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabera, denbora-egoera, enpresarena, jardunaldiaren edo langilearen, iraupena.

Lanorduak zuritu gabe erabilera aldi baterako kontratazioaren edo eginbeharrak ez betetzea aldi baterako kontratazio mugagabea bihurtzen du.
Langileek hogeita hamar hilabete baino gehiagoko epean kontratatutako egon diren hogeita lau hilabete, edo, hala, lanpostu berean edo beste enpresa berarekin edo enpresa-taldeak, edo gehiagoren bidez aldi baterako kontratuak, zuzenean edo izatea eskueran jarri aldi baterako laneko enpresen bidez, berberekin edo beste iraupen jakineko kontratu-motak, langile finkoak, lan-harremanetarako izan ezik, bitarteko lan-txanda eta.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa aplikatzekoa izango da, era berean, oinordetzan, enpresa subrogazioa gertatzen direnean edo lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz xedatutakoaren arabera.

Formalizazioa

Ahozkoa izan daiteke edo idatzizko jasoko da idatziz formalizatu Beharko Dute. programa, enplegua sustatzeko eta lege-xedapenen batek hala eskatzen badu eta, nolanahi ere, txanda-kontratuak egiteko kontratuak, obra edo zerbitzu jakin bat urrutiko lan egiten duten langileen eta espainian espainiako enpresen zerbitzura atzerrian. denbora jakin baterako kontratuak ere idatziz Jaso behar dira, lau astetik gora irauten badute ere. arrantzaleen lan-kontratuak.

Ez eskatu beharrekoa denean, kontratua idatziz formalizatzeko, denbora mugarik gabekoa dela ulertuko da eta lanaldi osokoa dela frogatu ezean, bere izaera edo lanaldi partzialeko aldi baterako zerbitzuak ezartzen den moduan, langileen estatutuaren 8.2 artikulua. nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzeko artean ere lan-harremana.

Langile finko bihurtuko dira, edozein izanda ere, kontratazio-modalitate ez zaien gizarte segurantzan alta emanda, epearen berdina den epe bat iragandakoan, legez probaldirako finkatu egin ahal izan da, salbu eta beraren jardueren izaera kontratatutako zerbitzuen edo errekurtsoa izapidetu egingo da, zenbat irauten duten denbora, hori guztia gorabehera, gainerako erantzukizunak.

Aldi baterako kontratuak kontratu menpekotzat joko dira beti, lege-iruzurrean egindako.

Enpresaburuek legezko ordezkariei jakinarazi beharko enpresetan langileen moduen arabera egindako kontratuak, kontratazio-araudi arautzailean aurreikusitako betebehar legalik ez badago oinarrizko kopia bat ematea.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio, sinatu eta 10 eguneko epean, bai eta horien luzapenak idatziz formalizatu behar dira edo ez.

Erabakiz gero batekin duen kontratua minusbaliotasunen bat duen langilea kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Langileen kasuan, urrutiko azaldu beharko da kontratua gauzatzen den tokia.
Kontratua lanaldi partzialekoa da kontratuan agertu beharko dira, laneko ohiko ordu-kopurua egunean, astean, hilean edo urtean eta haien banaketa.

Baldintza horiek ez baldin badira, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, bestelakorik frogatzen ez bada aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla erakusten eta kontratatutako ordu kopurua eta haien banaketa.

Araudia

 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Xedea

Kontratu honen xedea da obrak edo zerbitzuak egiteko autonomia eta berezko sustantividad enpresaren jardueraren barruan, gauzatu eta denboran mugatua izan arren, printzipioz iraupena zehaztugabekoa da, eta ezin izango dira baino gehiago iraun, eta 6 hilabete, laugarren xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera, honako errege-Decreto-Ley 32 / 2021 .

“ Laugarren xedapen iragankorra. egindako iraupen mugatuko kontratuei Aplikatzeko araubide iragankorra 11tik 31 abenduaren 2021 arte 30 martxoaren 2022 .

Egiteko kontratuak behin-behineko kontratuen eta obra eta zerbitzu jakin baten merkatuaren egoerari, lan metaketari edo gehiegizko eskaerei aurre egiteko, antolatutako du 31 abenduaren 2021 arte 30 martxoaren 2022 , araudiaren bidez arautuko dira datan indarrean dauden lege-arau edo egin behar dira: hitzartua eta haren iraupena sei hilabetekoa izanen da gehienez.

Hitzarmen Kolektiboak zein diren identifikatu ahal izango duten lanak edo zereginak barnean autonomiadunak estaltzeko kontratuak dituzten eta enpresaren ohiko jardueran.

Kontratuaren ezaugarriak

Itundu ahal izango da, eta lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Beharrezkoa dena izango da obra edo zerbitzua egiteko, baldin eta kontratuaren iraupena, termino bat edo planak mugaketarik zehazten. kontuan hartu beharko orientabidezkoa ezarritakoaren arabera, ezin gainditu ahal izango da 6 hilabeteko iraupena izango du.

Kontratua formalizatzeko, betiere, idatziz eta argi eta garbi zehaztu beharko da kontratazioaren izaera, eta behar duten obra edo zerbitzua, kontratuaren iraupena, bai eta egin beharreko lana.

 • Kontratua bukatuko da, aldez aurretik alderdietako batek salatzen badu, amaitzen duzunean, kontratuaren xede den obra edo zerbitzua amaitzean.
 • Kontratuaren iraupena urtebetetik gorakoa bada, salaketa berri ematea egiten duen behar beste kontratua hamabost egun lehenago gutxienez. ez betetzea, eta aurrerago aipatutako epea enpresaburuak berak dio hausten bada, kalte-ordaina emango zaio, dagokien soldataren parekoa izango da epe hori bete ez den egunetan.
 • Obra burututa edo zerbitzu ez balego, berariaz salatu eta langileak lanean erabili beharko dute epe jakinik edukiko, salbu eta kontratua isilbidez luzatu dela frogatu ezean, aldi baterako.
 • Kontratua bukatutakoan, terminoz iritsi, langileak eskubidea izanen du, kalte-ordain bat jasotzeko hamabi eguneko soldata zerbitzu urte bakoitzeko egindako aldi baterako kontratuetarako aurrera 1 urtarrilaren 2015 .

Beste ezaugarri batzuk

Bihurtzen da jakinik edukiko, salbu eta dela frogatu ezean prestazioaren aldi-:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta igaro ez bada bat baino denbora probaldia.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.
 • Menpekotzat joko dira beti ere denbora mugarik gabe, lege-iruzurrean egindako dira.

Araudia

 • Real Decreto-Ley 32 / 2021 , 28 erreformatzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren lan bermea, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]

 • Artikulua 15 legegintzako errege dekretua 2 / 2015 , 23 urriaren langileen estatutuaren legearen testu bategina onartzen. [Permalink ELI]

 • Errege Dekretua 2720 / 1998 , 18 artikulua garatzen duen abenduaren 15 arloko langileen estatutuaren iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]

Xedea

Exekuzio-merkatuaren eskakizunak zirkunstantzialak erantzuteko, lan metaketari edo gehiegizko eskaerei aurre egiteko, eta enpresaren ohiko jarduera izanik ere.

Kontratuaren ezaugarriak

Itundu ahal izango da, eta lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Kontratu honen gehieneko iraupena sei hilabetekoa izango da laugarren xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera, honako errege-Decreto-Ley 32 / 2021 .

“ Laugarren xedapen iragankorra. egindako iraupen mugatuko kontratuei Aplikatzeko araubide iragankorra 11tik 31 abenduaren 2021 arte 30 martxoaren 2022 .

Egiteko kontratuak behin-behineko kontratuen eta obra eta zerbitzu jakin baten merkatuaren egoerari, lan metaketari edo gehiegizko eskaerei aurre egiteko, antolatutako du 31 abenduaren 2021 arte 30 martxoaren 2022 , araudiaren bidez arautuko dira datan indarrean dauden lege-arau edo egin behar dira: hitzartua eta haren iraupena sei hilabetekoa izanen da gehienez.

Idatziz gauzatuko dira baldin eta horren iraupena lau aste eta gainditzen den kasuetan, lanaldi partzialeko.

Kontratuan argi eta zehatz-mehatz adierazi beharko da eta kausa edo egoera hori justifikatzen duen eta, gainera, besteak beste, iraupena eta egin beharreko lana.

Behin-behineko kontratua, produkzio-arrazoiengatik iraungiko da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, adostutako denbora amaitzea.

Kontratua bukatutakoan, terminoz iritsi, langileak eskubidea izanen du, kalte-ordain bat jasotzeko hamabi eguneko soldata zerbitzu urte bakoitzeko egindako aldi baterako kontratuetarako aurrera 1 urtarrilaren 2015 .

Beste ezaugarri batzuk

Bihurtzen da jakinik edukiko, salbu eta dela frogatu ezean prestazioaren aldi-:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta dela eta, aldi bat igarota, baldin badaude, probaldia baino handiagoa.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.
 • Menpekotzat joko dira beti ere denbora mugarik gabe, lege-iruzurrean egindako dira.

Araudia

 • Artikulua 15 legegintzako errege dekretua 2 / 2015 , 23 urriaren langileen estatutuaren legearen testu bategina onartzen. [Permalink ELI]
 • Errege Dekretua 2720 / 1998 , 18 artikulua garatzen duen abenduaren 15 arloko langileen estatutuaren iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]

Xedea

Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzea, arauaren arabera, hitzarmen kolektiboa edo banakako erabakian edo lanpostua aldi batez betetzeko hautaketa-prozesuan zehar behin betiko.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi osokoa izan beharko du, bi kasutan izan ezik:

 • a) Baldin eta ordezkatutako langilea lanaldi partzialerako kontratatutako badago edo aldi baterako betetzeko lanpostu bat behin betiko estaldura bat egin baino lehen, lanaldi partzialekoa.
 • b) Kontratua osatzeko egiten ari diren langileen lanaldi murriztua eskubideetatik 37. artikuluan aitortutako eskubidea, 4, 5 eta 6. atalak, langileen estatutuaren edo beste kasu guztietan dituen lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, erabaki bada aldi baterako murriztea, ordeztutako langilearen lanaldia, bai eta bat den kasuetan langileek baimena lanaldiaren zati baterako amatasun, adopzio edo harrera adopzio aurrekoa edo iraunkorra).

Bitarteko lan-kontratuaren iraupena izango da ordezkatutako langilearen irauten duen bitartean, ez izateko eskubidea duten lanpostua gordeta.

Kontratua egiten da lanpostua aldi batez betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak dirauen bitartean, iraupena izango da behin betiko betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak irauten duen bitartean, lanpostua behin-betiko betetzeko, hau da, ezin izango da hiru hilabeteetatik gorakoa izango kontratu berri bat egin; ezta helburu berarekin gainditu ostean, gehieneko iraupen horren.

Kontratua formalizatzeko, betiere, idatziz eta argi eta garbi zehaztu beharko da kontratazioaren izaera identifikatzea, ordezkatutako langileari arrazoia eta ordezpena eta, hala badagokio, behin betiko bete arte lanpostu gertatuko da kanpoko hautapen-prozesua edo barne-sustapenean, bai eta egoera behar bezala zehaztu eta horren arabera, kontratuaren iraupena eta iraupena egin beharreko lana.

Bitarteko lan-kontratua iraungi egingo da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, egiten denean, ondoko arrazoi hauengatik:

 1. Lanera langilearena.
 2. Lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz ezarritako epea amaitu berriz sartzeko.
 3. Laguntza iraungitzeko gertaera bat eragin zuen arrazoia lanpostua erreserbatzeko.
 4. Eta hiru hilabeteko epea igarotzen hautaketa-prozesuetan edo igotzeko, lanpostuak behin betiko betetzeko epea edo aplikatu beharreko hautaketa-prozesuetan administrazio publikoetan.

Bitarteko kontratuak ezarrita duten lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, gehienez ere, eratutako eta itundutako iraupena baino isilbidez luzatu egingo direla joko da, dagokion gehienezko iraupena arte bera, eta mota ezberdinetakoak izan, ez zen salaketa edo kontratua amaitu baino lehen eta langileak zerbitzuak betetzen suhiltzaileek berariazko luzapena ematea.

Beste ezaugarri batzuk

Bihurtzen da jakinik edukiko, salbu eta dela frogatu ezean prestazioaren aldi-:

 • Falta idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta izanez gero, baino aldi bat igarota. probaldia.
 • Aldeetako ez badira, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi, lan-prestazioa eta eginez.

Menpekotzat joko dira beti ere denbora mugarik gabe, lege-iruzurrean egindako dira.

Araudia

 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]

Pizgarriak

Arau orokorrak bete bitarteko lan-kontratua ” eta berezitasun hauek izango ditu: “ azaldutako.

Egiten diren bitartekotasun-kontratuak egiteko hartu den langileari ordezkoa jartzeko, ahaideak zaintzeko eszedentzia hartu duen gutxitzeko eskubidea izango dute kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako kotizazioetan zenbatekoak ondoren adierazten diren kontratu horiek egindako kontribuzio-mailako langabezia-prestazioak, onuradunak edo asistentzialen bat, urtebete baino gehiago dauden hartzaile beste:

 • a) % 95, ordezkatutako langilearen eszedentziako lehenengo urtean zehar.
 • b) % 60, ordezkatutako langilearen eszedentziako bigarren urtean.
 • c) hirugarren urtean % 50, ordezkatutako langilearen eszedentziako.

Aipatutako onura ez zaizkie aplikatuko kontratazioak enpresarioaren ezkontide, aurreko, ondorengo eta gainerako ahaideei odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuaren edo zuzendaritza-kargudun edo administrazio-organoetako kideen sozietateei dagokie.

Araudia

 • 21.ª xedapen gehigarria. 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Ezaugarriak

Arau orokorrak bete bitarteko lan-kontratua ” eta berezitasun hauek izango ditu: “ azaldutako

 • Programa honetara bildu Ahal Izango Dira enpresa guztietan, edozein dela ere, bere tamaina du langile ordezkatzen dituzten langile langabeak langabezia-prestazioen onuradunen irauten duen denboran, trebakuntza-ekintzetan parte hartzen dituenak, baldin eta finantzatuta badaude, ekintza horiek beste edozein administrazio publikorenak.
 • Programa hau aplikatzeko orduan, derrigorrezkoa izango da langabeei enplegurik ez dutenentzako prestazioak.

Pizgarriak

Horretarako, langile langabetuak kotizaziopeko prestazioa, langabezia-sorospena jasoko kontratatu edo eskubide-a% 50 kontratua indarrean dagoen bitartean, eta, gehienez ere bi jasotzeke dagoen aldia prestazioa edo sorospena.

Enpresaburuak irauten duen bitartean, prestazioa edo subsidioa jasotzen den ordaindu beharko dute, bateragarri egiten ditu, langileari arteko aldea ordainduko da, langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa langileak dagokion soldata eta halaber, guztiak gizarte segurantzari egindako kotizazioak gertakizun guztiak direla-eta soldata osoa, prestazioaren zenbatekoa diru-laguntzak edo barne.

Enplegu-bulegoan aurkeztu beharko dituzte enpresek, ziurtagiri bat herri-administrazio edo trebakuntza kudeatzeko ardura duen erakundea dela egiaztatzen duen agiria, langileek parte-hartzea; horren bidez, programatutako prestakuntza-ekintzak, bai eta haien iraupen-denbora.

Araudia

 • Xedapen iragankorretatik seigarrena 45/2002 legea, abenduaren 12koa, sistema erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, langabeziagatiko babes-aukerak areagotzeko. [Permalink ELI]

Pizgarriak

Arau orokorrak bete bitarteko lan-kontratua ” eta berezitasun hauek izango ditu: “ azaldutako

 • Bitarteko kontratuak egindako langabezian dauden pertsonak lan-kontratua duten langileak ordezteko bertan behera utzi du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaro naturaleko arriskua edo aitatasunagatiko etenaldia, adopzio, harrera adopzio aurreko hartzailea edo hartzaile iraunkorra ezarritako hitzetan 48.4 eta 48 bis artikulua. langileen estatutuaren% 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute gizarte segurantzaren enpresa-kuoten barne), eta lan istripu eta gaixotasun profesionalengatik, eta ekarpen kuoten enpresa batera biltzekoak diren onura horiek ere zabalduko dira. lan-bazkide langileak, bazkide langile autonomoak, sozietate kooperatiboak eta afiliazio erregimena edozein izanik ere.
 • Langileak atsedenaldia agortzen ez duen eskubidea badu, lekurik egonez gero onurak neurri horiek baliorik gabe geratuko dira.
 • Langileen kotizazio edo lan-bazkide langileak edo kooperatiba-sozietate zehar ordezkatu du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio, harrera eta haurdunaldiko arriskua, bitarteko lan-kontratuen bidez ezarritako hobaria duten langabeak,% 100eko hobaria aplikatuko zaie, hau da, gizarte segurantzako enpresen kuotak barne), eta lan-istripua eta gaixotasun profesionala, eta enpresa-ekarpenetan kuoten batera bildu.
 • Soilik aplikatuko da, aldi berean hartzen artean hobari hau denbora jarduera bertan behera utzi den arrazoi horiek direla eta, bitarteko lan-kontratua ordezkatutako pertsona (2. xedapen gehigarria. uztailaren 9ko 12/2001 legearen), 3/2007 lege organikoa, martxoaren 22koa (BOE, martxoaren 23koa).

Salbuespenak

Aipatutako onura ez dira aplikatuko honako kasu hauetan:

 • A) egiten diren Kontratazioak ezkontidearekin,, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako ahaideei odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuaren edo dituztenak sozietateetako administrazio-organoen kideek.
 • B) herri-administrazioek egindako kontratuak eta haren erakunde autonomoetan.

Araudia

 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]
 • 11/1998 Errege Decreto-ley, irailaren 4koa, hobariak arautzen dituena gizarte-segurantzako kuotak bitarteko kontratuak egindako langabezian dauden pertsonak zehar langileak ordezteko ez du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio eta umea hartzeagatiko lizentzia. [Permalink ELI]
 • 39/1999 legea, azaroaren 5ekoa, lana eta familia bateragarri egiteko sustatzekoak. [Permalink ELI]
 • 3/2007 lege organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriarena. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako Aldi baterako kontratua: “ bitarteko Klausula espezifikoak ” honako berezitasun hauek zituen:

Kontratatutako langileek langabezian dauden pertsonak izan behar dute, beren urritasunak minusbaliotasun iragankorragatik lan-kontratua aldi baterako ezintasuna aldi horretan minusbaliatu langabeez ordezkatzea.

Pizgarriak

% 100Eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute gizarte segurantzako enpresen kuotak barne), eta lan-istripua eta lanbide-gaixotasunen eta egiten dituzten ekarpenak batera biltzekoak diren kuotak.

Araudia

 • Bederatzigarren xedapen gehigarria abenduaren 12ko 45/2002 legea, erreformatzeko premiazko neurriei buruzko langabezi-babes sistema hobetzea eta lana aurkitzeko aukera gehiago izan dezaten. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako Aldi baterako kontratua: “ bitarteko Klausula espezifikoak ”.

Pizgarriak

Enpresek egiten duen genero-indarkeriaren biktima diren langileak ordezkatzeko bitartekotasun-kontratuak dituzten lan-kontratua edo bertan behera utzi duten eskubidea erabili mugikortasun geografikoa edo lantokia aldatzea eskubidea izango dute enpresa-kuoten% 100eko hobaria kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako irauten duen bitartean, langilearen etetea ordeztu edo sei hilabetez, mugigarritasun geografikoa edo lantokia aldatzea. Lanera itzultzen denean, Baldintza berberetan itzuliko da dauden lan-kontratua bertan behera uztea.

Araudia

 • 1/2004 lege organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa.  [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile enplegu bulegoan izena emanda dauden langabetuak lanean edo dituzten beste enpresa batzuk, lanaldi partzialeko kontratua, lanaldia baldin badu betiere heren bat baino gutxiagokoa bada lanaldi oso konparagarrian egiten dio langile bati, gizarte bazterketa egoeran dauden Gizarte-bazterkeriaren aurkeztu beharko da dagozkion gizarte-zerbitzuak eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

A) Gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) Lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak, honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea..
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko Gazteak, adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) Espetxeratuak lan egiteko eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) Barne-Beherako aplikazio-eremuan sartutako 5/2000 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko. horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran dauden eta barne-ohia.

G) Pertsona-zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuak edo kargudun zuzendaritza edo sozietateetako administrazio-organoetako kideek, baita sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta 45 urtetik beheitiko familiako bakarrik kontratatzen beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde 24 hilabeteetan bidez kontratatu aurreko azken 6 hilabeteetan kontratu mugagabea edo iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), hamabi hilabeteko epean zehar, lege horretan ezarritako laguntzak jaso ditzaketenak.

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da. Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Pizgarriak

Aldi baterako eskubidea emango du kontratu bakoitzeko, hobaria 40,58 €/hilean (500 €/urteko), kontratuak irauten duen bitartean.

Baldin eta horiek, aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 50 €/hilean (600 €/urte) lau urtez.

Hasierako kontratuak izanez gero edo mugagabe bihurtzea lanaldi partzialez burutzen da, hobaria aplikatu da, baina art.2.6 ezarritakoaren arabera. 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 2.1 Artikulua eta azken xedapenetako hirugarrena 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Egiaztatutako duten pertsonak, administrazio eskudunak genero-indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktima batek bizikidetzako familia-unitateko, terrorismoaren biktimatzat hartzeagatiko biktima edo gizakien behar gabe, izaera langabezian egotea.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa-zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta kontratatu berrogeita bost urtetik beheitiko familiako bakar bati beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan bidez kontratu mugagabea edo azken sei hilabeteetan eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela kaleratzea edo kaleratze kolektiboagatik izan ezik, desegokia da, aitortutako aitortutako artikuluan aurreikusitako kasuan, 8.2 abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko diru-laguntzak.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratu bakoitzeko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 50 €/hilean (600 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Baldin eta horiek aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko (genero-indarkeriaren biktimak, terrorismoaren biktimei eta etxeko), 125 €/hil, hobaria (1.500 €/urte osoan zehar eta 4 urte).

Hasierako kontratuak izanez gero edo lanaldi partzialeko egiten mugagabe bihurtzeko, hobaria aplikatu da, 2.6 artikuluaren terminoetan, 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua izango dute dagozkien interesek eta arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.  [Permalink ELI]
 • 1917/2008 errege dekretuaren lehenengo azken xedapenean, azaroaren 21ekoa, programa onartzen duena eta lan mundura bideratzeko genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako. [Permalink ELI]
 • 34. artikulua 29/2011 legea, irailaren 22an, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa. [Permalink ELI]
 • Azken xedapenetako zortzigarrena 26/2015 legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko. [Permalink ELI]
 • • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langabeei gizarte-bazterkeriaren gizarte bazterketa egoeran dauden egiaztatuko dituzte dagozkien gizarte-zerbitzuak eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­ ­ ­ te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.

G) Pertsona zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Langileak ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde aurreko 24 hilabeteen bidez kontratatzeko kontratu mugagabea edo azken 6 hilabeteetan. eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak aurreko hiru hilabeteko epean, kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Gizarteratze-enpresen arteko lan-kontratua eta gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak edo iraupen jakineko izango da egin, langileen estatutuan aurreikusitako kontratazio-modalitate eta aplikagarri diren gainerako arauetan; horri kalterik egin gabe, aldi baterako iraupena nahitaez ibilbidea izatea eta lan mundura bideratzeko.

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoan edo lanaldi partzialean,; kasu horretan, eguneroko lanaldia baino gehiagoko asteko edo lanaldiaren erdia lanaldi osoan alderagarri batekin ebalua ditzan.

Idatziz gauzatuko dira, bai eta horien luzapenak, aldaketa eta eredu batek argitaratzea agintzen duen estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Kontratua nahitaez sartuko dagokion eranskinean ageri diren betebeharrak adierazpena alderdiek en el desarrollo del lan mundura sartzeko neurri zehatzak eta praktikan jarri nahi du.

Kontratua bukatutakoan, langileak eskubidea izanen du enpresaburuak jasotzen duen ziurtagiria jasotzeko emandako zerbitzuen iraupena, orain arte betetako lanpostuak, horietako bakoitzaren zeregin nagusiak, bai eta horiei egokitzeko.

Enpresaren

Merkataritza-elkartea izatea edo baltzu kooperatiboa insertzio enpresa gisa kalifikatuta, jardueraren bat egiten duen ekonomikoa bere xede sozialaren integrazioa eta prestakuntza-socio-laboral gizartean bazterturik dauden pertsonak.

Sustatzaileak eta partaidetza duten erakunde sustatzaileak edo gehiago, hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioak, beronen helburu soziala, pertsona behartsuen gizarteratzea sustatzen duten agertzen, gizarteratze-enpresak sortzeko. Horren parte-hartzea gutxienez kapital sozialaren% 51 merkataritza-sozietateetarako.

Sozietate kooperatiben eta lan-kokatu behar da partaidetza hori legedietan jasotako gehieneko muga kontuan hartuta aplikatu behar zaien a bazkide laguntzaileak baldin bada.

Dagokien erregistroan izena emanda egotea, bai eta euskal autonomia erkidegoko Administrazio erregistroan gizarteratze-enpresak.

Urteko konputuan mantentzea, gizarteratze-prozesuan dauden langileen ehunekoa, gutxienez% 30eko lehen hiru urteetan jardueraren batean, eta langile guztien% 50, gutxienez, laugarren urtetik aurrera, eta ezin izango dira gutxienez bi.

Ez egin, iharduera ekonomikoen, euren sozietate-xedea.

Aplikatzea,% 80 gutxienez soberakin erabilgarriak zabaldu eta hobetu edo produkzio-egiturak eta gizarteratze-

Memoria ekonomikoa eta soziala kontuan hartzen dituen oreka sozial urtero aurkeztea, gizarteratze maila lan-merkatuan arrunta eta plantilaren osakera, gizarteratze-zereginei buruzko informazioa eta egindako aurreikuspenak datorren urterako.

Behar diren bitarteko guztiak eduki-konpromisoak betetzeko ibilbideak, eta lan mundura bideratzeko.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4ko (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babesean aitortutako dituen lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), 12 hilabetez, lege horretan jasotako dirulaguntzak jaso ditzaketenak.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratu bakoitzeko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota-70,83 €/hilean (850 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Kontratua formalizatzen da 30 urtetik beherako gazteek duten 35 urtetik beherako edo handiagoa aitortuta badute% 33ko ezgaitasuna edo handiagoa, hobaria 137,50 eskubidea emango du €/hilean (1650 €/urte), kontratuak dirauen bitartean.

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Enplegu bulegoan izena emanda dauden langabeak langile eta gizartean baztertuta dauden langileak. Egoera horiek hauek dira:

A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogamendetasun-arazoak dituzten Pertsonak edo bestelako adikzio-prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) Espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­ ­ ­ te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) Barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.

G) Pertsona-zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Ezin kontratatuko duten langileekiko bete aurreko bi urteetan zerbitzu, gizarteratze edo beste enpresa baten bidez, lan-kontratua (hau barne, salbu eta modalitate bereko, baldin eta gizarteratze-prozesu batek porrot edo baztertuta dauden jaso dituzte, zerbitzu publikoak kontrakoa ikusita, eskumena duen langilearen inguruabar pertsonalak kontuan izanik.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan izan ezik, kontratua gauzatu artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen 8.2 (abenduaren 30eko BOE).

Enpresaren

Ezin dute kontraturik izenpetu aldi baterako gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak dira enpresa horiek, 12 hilabete lehenago amaitu gabe egonik, kontratu mugagabeen kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboa.

Kaleratze epea kaleratzea onartezina dela aitortzetik edo deklaratzetik edo kaleratze kolektibotik eratorritako Bukaeratik zenbatuko da.

Kontratuaren ezaugarriak

Egingo da kontratua:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Kontzentratu ahal izango da gutxienez hamabi hilabete eta gehienez hiru urtez. Dena den, laburragoa izango da egin, baldin eta, gizarteratze ibilbidearen, aldez aurretik hitzartutako gizarte-zerbitzuek gomendatzen da, Eskudunak diren herri-prozesuaren segimendua egiteko, baina inoiz ere ez sartzea iraupen horren sei hilabete baino txikiagoa.
 • Baldin eta iraupena gehieneko iraupena baino, puntu horretara arte luza daiteke gehienez, programa bakoitzaren gutxieneko iraupena, gutxienez, kontratuaren hasierako iraupena.
 • Luzapenak ez 12 hilabete baino gutxiagoko.

Egin ahal izango da kontratua lanaldi osoa nahiz partziala hartuta.

Pizgarriak

Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratu bakoitzaren eskubidea emango du hobaria egiten dio gizarte segurantzako kuoten 70,83 €/hilean (850 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Lan-kontratuak sinatu dituen 30 urtetik beherako gazteek edo 35 urtetik beherakoak, hobaria 137,50 eskubidea emango du €/hilean (1.650 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean edo hiru urte, kontratazio mugagabea.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren indarraldia amaitzean, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du langileak, 12 eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko.

Araudia

 • Primnera xedapen gehigarria 43/2006 legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 27/2009 legearen hamabigarren Xedapen gehigarri, presako neurriei buruzko abenduaren 30eko mantentze-lanetarako eta enpleguaren sustapena eta langabezian dauden pertsonak babesteko legearen 15. artikulua aldatzen duena. 44/2007, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 11/2013 legea, uztailaren 26koa, neurri ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile langabeak kontratatzea eta berrogeita hamabi urte inskribaturik dauden enplegu zerbitzu publikoak, onuradunak diru-laguntzei buruzko edozein 274. artikuluan jasotako lege orokorraren testu bateginaren aldeko diru-laguntzak, edo gizarte segurantzako nekazaritza erregimen berezian sartuta dauden behin-behineko langileei gizarte segurantzan.

Neurri hori aplikatuta, borondatezkoa izango da.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak.

Enpresaren

Ez da neurri hori aplikatu ahal izango ditu direnean laneratzeko kontratua edo kontratu Estatuko Enplegu zerbitzu publikoak diruz lagundutako programaren babespean enplegua sustatzeko nekazaritza- edo kontratazio bidez eman ez bada denean:

Enpresa-kopuru mugatua baimenduta duten enplegu-erregulazioko espediente kontratatzeko unean.

Enpresak diru-laguntza jasotzen duen lan egin, azken hamabi hilabeteetan izan ezik; kasu horretan, kontratuak gizarte segurantzaren nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako langileak.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osokoa izanen da eta, aldi baterako gorako iraupena hiru hilabetera, kontratuak izan ezik; kasu horretan, gizarte segurantzaren nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako langileak.

Idatziz jaso duen eredua estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Pizgarriak

Laguntzak jasotzen ahalko dituzte sorospena jasotzen dutenek eta kontratatzen diren enpresek honako hauek dira:

1) Langileari hilabeteko abonamendua,% 50eko subsidioaren zenbatekoa, kontratua indarrean dagoen bitartean, eta, gehienez ere bi jasotzeke dagoen aldia subsidioaren eta aplikatzeari kalterik egin gabe eskubidea iraungitzeko arrazoiak idatz-zatietan aurreikusitako a), e), f) eta, g) del 272. artikulua, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

2) Langileari, Ordainketa bakar batean, eta hiru hilabeteko subsidioaren zenbatekoa egiten den lana sortzen duen bateragarritasuna onuradunak ohiko bizilekuz aldatu behar.

Hileko ordainketa aurreko 1 apartatuan aipatutako langile jasoko prestazioak kudeatzen dituen erakundeak ezarritako denboran atal horretan, hala badagokio, kenduta, hiru hilabeteko sorospena eman beharreko diru-laguntza, mugikortasun geografikoa eta aurreko 2. idatz--zatian aurreikusitako sei hileko kopurua adinakoa izanen da diru-laguntzak ordaintzeko erregimenean bateragarritasuna.

Enpresaburua, denbora horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko obligazioa bete osatuko du, subsidioaren zenbatekoa jaso izan arte langilea soldata horren zenbatekoa halaber, gizarte-segurantzaren kotizazioak gertakizun guztiak direla-eta lansari osoa barne subsidioaren zenbatekoa adierazitako. Langileen kasuan, nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako, enpresaburuak bere ardura izango da lanegun bakoitzeko egiazko REASS. laneko kotizazio.

Araudia

 • 45/2002 legearen bosgarren xedapen iragankorra, abenduaren 12koa, erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. langabezia-babes sistema hobetzea eta lana aurkitzeko aukera gehiago izan dezaten izan ezik, 3.3 atalean indargabetutakoa. aurreko paragrafoko a) xedapen indargabetzaile Bakarra 20/2012 Errege Decreto-ley, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriak. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]

Definizioa

Egoera horrek, lanaldi partzialeko lan-kontratu bat egiten duen langileak bere enpresarekin hitzartu ditu bat lanaldi-murrizketa eta arteko lansariaren% 25, gutxienez, eta gehienez% 50,% 75 edo den kasuetan, ordezko langilea kontratatu bada lanaldi osorako eta iraupen mugagabeko kontratu modalitatean, errelebo-kontratua.

Engloba kasuak ere duten aldi baterako laugarren xedapenean aipatzen den, 6. zk, gizarte segurantzaren lege orokorraren -12-2022 31 arte.

Langileen baldintzak

Langileak sartzen diren erretiro partziala izan behar du, gutxienez 60 urte beteta edukitzea, araberakoa izango da gutxieneko adina:

 • Mutualista: Bada 60 urte real.
 • Baldin eta ez dute baldintza hori eskatu, mutualista guztientzako gutxieneko adina pixkanaka aplikatuko da 2013 urteaz geroztik, 2027. baino aldien arabera aurrera, 33 urte cotizados- cotizados- 2013an; 61 urte eta hilabete bat, 61 urte eta 2 hilabete 2014:, etab.

Sarbidea araberakoa izango da kotizatutako denboraldiak:

 • 33 urteetako kotizazioak eraginkorrak, oro har.
 • 25 urte, ezgaitasuna duten pertsonei maila% 33koa edo handiagoa izatea.

Aldi bat ere eskatzen da enpresan gutxienez 6 urteko dataren aurretik erretiro partziala.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi partzialeko lan-kontratu hori betetzen, eta ordainsaria bateragarriak dira, eta pentsioa, gizarte segurantzak aitortutako moduan, langilearen erretiro partziala, lan-harremana hautsi egingo da kontzeptua erretiroa hartzen duenean, guztira.

Kontratu hau egin ahal izateko erretiro partziala hartu, oraindik ez dituzten langileak erretiro-adina, enpresak aldi berean egin beharko lan-kontratu bat lanik gabe dagoen langile batekin hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat ordezkatzeko, erretiro partziala hartzen duen langileak hutsik utzitako lanaldia. Kontratu-mota hau ere ospatzea izango dira, guztiak bete ondoren partzialki erretiratu diren langileak, erretiro adina aurreratzen denean, berriz, txanda-kontratua.

Araudia

 • 12 artikuluko 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, testu bategina onartzen duena gizarte segurantzaren lege orokorraren. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Horrelako kontratua hitzartu da langile batekin, langabetu gisa izena emanda dagokion enplegu-bulego hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat langilea ordezkatzea, enpresaren sartzen diren erretiro partziala. Aldi berean izango da lanaldi partzialeko kontratuarekin eskubidetzat hartuko duen azken horrekin.

Urteko kontratua.

Txanda-kontratua ondoko arau hauei jarraituko zaie:

a) egingo Da lanik gabe dagoen langile batekin hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat.

b) ezartzen dena salbu, ondoko bi parrafoak sartu dira, errelebo kontratua ondorioz egiten den erretiro partzialen bat izan beharko du mugagabea edo, gutxienez ordezkatutako langileari erretiro-adinera iristeko gelditzen den tarterako dagokion ohiko ezarritakoaren arabera gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina. Si, al, langileak enpresan suhiltzaileek adin hori bete erretiro partziala, errelebo-kontratua egin den edo iraupen jakineko bidez luzatu ahal izango da zatiekin bat etorriz, urtebeteko aldietan, beti ere, beste urtebeterako amaiera urteari dagokiona jasoko duen langile ordeztuari erretiro osoa hartzen duenean.

Baldin eta, lanaldi-murrizketa eta soldata% 75era iritsi ahal denean, txanda-kontratua lanaldi osokoa eta iraupen mugagabez kontuan hartuko, baldin eta langileak ezarritako baldintzak bete lege orokorraren testu bategina gizarte segurantzari dagokionez, txanda-kontratua batzearen emaitza bera lortu beharko ditu gutxienez bi urte falta zaion denbora ordezkatutako langileari erretiro-adinera iristeko arabera dagokion ohiko gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginari. Baldin eta kontratua iraungitzen da, aurretik adierazitako gutxieneko iraupena lortzen duenean, enpresaburua behartuta egongo da kontratu berri bat egitea, horietan, zeinaren arabera beharrezkoa den denbora.

Langilearen kasuan, erretiro-adina bete ondoren ohiko erretiroa aurreikusitako gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina, errelebo kontratua egin ahal izango duten enpresa-zatiaren ordez berak hutsik utzitako lanaldia urteko mugagabea edo ahal izango da. Bigarren kasu horretan, kontratua automatikoki luzatuko da beste urtebeterako, urtebeteko aldietan, beti ere, epea amaitu diren urteari dagokiona langile ordeztuari erabateko erretiroa hartzen.

c) idatz-zatiko bigarren lerroaldean aurreikusitako kasuan izan ezik b), hau da, kontratua formalizatzen da mugagabea eta lanaldi osoko txanda-kontratua lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izango da. Nolanahi ere, lanaldiaren iraupena izan beharko du, gutxienez ordezkatutako langilearekin hitzartutako murrizketaren berdina. Txanda hartzen duen langilearen lan-ordutegiak ordeztutako langilearena osatu ahal izango du edo harekin batera aldi berean jardun.

d) txandaka lan egingo duen langilearen lanpostua ordezkatutako langilea bera izan daiteke. nolanahi ere, bat izan beharko da, arteko korrespondentzia kotizazio-oinarriak, bi, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

e) negoziazio kolektiboan bultzatzeko neurriak ezarri ahal izango dira, txanda-kontratuak egitea.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratuak mugagabe eraldaketen eta txanda-sor dezakete, eta, hobaria galdu egingo da. (Ikusi: ” praktiketako Kontratuak, txandakoak eta adina aurreratzeagatik ordezkapena mugagabe erretiro-hobaridunak ”).

Beste ezaugarri batzuk

Gizarte segurantzako kotizazio-oinarria eta gainerako ekarpenak biltzen dena da batera osatuko dute benetan jasotako ordainsariak orduen arabera edo egun landutako edukiak.

Araudia

 • 12 artikuluko 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
Lankidetza estatuko administrazio orokorreko organoek, erakunde autonomoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta tokiko korporazioak

Programaren definizioa

Enplegagarritasuna hobetzea, birziklatu eta profesionalki berririk eman, gaitasun eta trebetasunak, eta, horretarako, langabezian dauden pertsonentzat, aldi baterako kontratazioa interes orokorreko edo gizarte-intereseko obrak edo zerbitzuak egiteko

Langileen baldintzak

Izena emanda dauden pertsonak enplegu-bulegoetan.

Hautaketa egiteko kontuan hartuko diren irizpideak

 • Eskainitako lanpostuari egokitzea.
 • Minusbaliotasuna duen pertsona Izan.
 • Prestazioak edo diru-laguntzak jasotzen dituzten Izan edo langabezia-subsidioa.
 • Familia-ardurak izateagatik.
 • Langabezian emandako denbora.
 • Emakume izaerari eta adinaren arabera, enplegurako europako estrategiaren arabera.

Kontratuaren ezaugarriak

Administrazio publikoek, estatu kontseiluarenera edo irabazi-asmorik gabeko erakundeak, kontratatuko dute, aukeratutako langileren aldi baterako kontratazioen bidez enplegu-bulegoek beren berariazko araudiaren arabera. Hala ere, lan-kontratua egingo da, oro har, obra edo zerbitzuko kontratua, formalizara da idatziz eta enplegu zerbitzu publikoari, emandakotzat hartuko dira ondorengo hamar egunen barruan, sinatu eta.

Kontratatzen diren langile langabetuek ordainduko dira hitzarmen kolektiboan ezarritakoaren arabera bidezkoa den obra edo zerbitzu-motaren eta iraupenaren arabera.

Enpresaren

Honako hauek izango dira entitate laguntzaileak: Estatuko administrazio orokorreko organoek, autonomia-erkidegoak, unibertsitate, irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta tokiko administrazioek etab.

Pizgarriak

Lan-Zerbitzu Publikoa bere aurrekontuaren kargura diru laguntzak emateko kredituak urteko soldata-kostuen eta enpresariaren kotizazioa kontratatutako langile langabeak, toki-korporazioek eta beste administrazio publiko batzuek, kontratazio horiek, beren helburua interes orokorreko edo gizarte-proiektuak gauzatzea.

Diru-laguntza

Lankidetza-kasuan, estatuko administrazio orokorreko organo, erakunde autonomoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Kotizazio-taldearen araberakoa da pertsona kontratatuaren gizarte segurantzako:

 • Taldeentzako A modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-10ean eta 11n, behin eta erdi lehenago hilaren Ondorio askotariko errentaren adierazle publikoaren (IPREM), kontratatutako pertsona bakoitzeko.
 • Taldeentzako B modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-9-5 bitarteko (biak barne), iprema halako bi, langileak bakoitzeko.
 • C Modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-multzoak 4 1, biak barne, hiru iprema halako, alegia langileak bakoitzeko.
 • Dagokion gehiago, gizarte segurantzaren kotizazio kontzeptu guztiak sartuta:

Toki korporazioekin egindako lankidetza-kasuan:

 • Hitzarmen kolektiboaren arabera soldata-kostua

Araudia

• lan eta gizarte gaietarako ministerioaren agindua, abenduaren 19koa, 1997. [Permalink ELI]

• 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa. [Permalink ELI]

Nekazaritza-enplegua sustatzeko

Programaren definizioa

Nekazaritza-enplegua sustatzeko Programa (PFEA), helburua da eskualdeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzea, andaluzia eta Extremadura eta landa-eremuak, baita langileen arazoak arintzeko Zokoratuen Gizarteratzea nekazaritza-sektorearen, gune horietan lan emanez eta esperientzia profesionala, langabezian dauden pertsonei nekazaritza-sektoreak aldi baterako kontratazioaren bidez obrak egiteko edo interes orokorreko edo gizarte-zerbitzuak.

Langileen baldintzak

Langile diren aldi baterako nekazariak afiliatutako gizarte segurantzaren nekazaritzako araubide berezia, edo altaren pareko egoeran, eta enpleguko bulegoetan izena emanda egon.

Lehentasuna izango dute, langileen hautaketa-irizpideak:

 • Lehentasunezko kolektiboa gainerako langabeak, dira onuradunak nekazaritza-errenta. (Langile ez-kualifikatuak Andaluzian eta extremaduran).
 • Familiako erantzukizunak izatea
 • Inoiz kontratatua ez izana arau honetan aurreikusitako enplegu-planak, aurreko urtean.
 • Iraupen-epe handiagoa, enplegu-eskatzaile gisa.
 • Eskainitako lanpostuari egokitzea.

Kontratuaren ezaugarriak

Toki-korporazioekin, kontratatuko dute, aukeratutako langileren aldi baterako kontratazioen bidez enplegu-bulegoek beren berariazko araudiaren arabera. Hala ere, lan-kontratua egingo da, oro har, obra edo zerbitzuko kontratua, formalizara da idatziz eta enplegu zerbitzu publikoari, emandakotzat hartuko dira ondorengo hamar egunen barruan.

Lan egiteko kontratatzen diren langile langabetuek horietan ezarritakoaren arabera ordainduko dira dakiokeen hitzarmen kolektiboan, obra edo zerbitzu-motaren eta iraupenaren arabera.

Pizgarriak

Zenbatekoak soldaten kostu totalak, gizarte segurantzako kuotak barne arabera aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa.

Beste ezaugarri batzuk

Lan-Zerbitzu Publikoa bere aurrekontuaren kargura diru laguntzak emateko kredituak urteko soldata-kostuen eta enpresariaren kotizazioa langile langabeak izanen dira, ahal dela, aldi baterako nekazariak, toki-korporazioen kontratazio horiek, kontratatutako, beren helburua interes orokorreko edo gizarte-proiektuak gauzatzea.

Laguntza-munduan sartzen laguntzeko talde batzuk socio-laboral: gazteentzako jarduerak marjinatuen eta lan-merkatuaren gizartetik baztertutako taldeen.

Interes orokorreko edo gizarte-proiektu horiek ondorengo betekizun orokorrak bete beharko dituzte:

 • a) Eskumenekoak diren toki-korporazioetan.
 • b) Toki-korporazioek exekutatzen dituen.
 • c) 0rdezkapen-efektua sortzen ez duten enplegu ohiko izaera izan toki-korporazioetan.

Araudia

 • 939/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, higiezinen afektazioa arautzen duen lana sustatzeko programako kredituen nekazaritza inbertsioak egiteko herri-administrazioei, haien autonomia-erkidegoetan, andaluzian eta extremaduran eta landa-eremuetan beheratuak. [Permalink ELI]
 • 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoaren. [Permalink ELI]

Definizioa

Lan harreman berezi jotzen da etxeko familia adosterakoan jabeak enplegatzaile gisa duen langileari dependientemente eta kontura, eta, zerbitzuak eskaintzen dizkie eremuan ordaindutako etxeko zerbitzukoak.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegu-emaileek langileei zuzenean edo janarien bitartez kontratatu ahal izango dute enplegu-zerbitzu publikoek enplegu-agentziak edo behar bezala baimendutako da erabat, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa.

 • Hitza eman du.
 • Idatziz, kasu guztietan, iraupen jakineko kontratuak edo luzeagoak diren lau aste.

Kontratuaren iraupena, lau astetik gora, langileak buruzko informazioa jaso behar du kontratuaren funtsezko elementuei buruz jasota dauden ez azaltzen dira; izan ere, idatziz formalizatutako kontratuaren alderdi orokorrak (alderdien identifikazioa, soldata, lanaldia, etab.). Hauek sartuko dira:

Gauzazko soldata prestazioak, hitzartutako denean.

Iraupena eta banaketa-denborak hitzartutako presentzia, bai eta horien ordainketa-sistema edo konpentsatzeko.

Probaldia idatziz itundu ahal izango da, eta, gehienez ere bi hilabetez egin ahal izango da eta tarte horretan, enplegu-emailearen eta etxeko langileak bete beharko dituzte prestazioen ebatzi ahal izango dituzte, bakoitzak bere lan-harremanak, bi aldeetako batek aldez aurretik jakinarazteko, gehienez ere 7 egun bitartean.

Gutxienez, esku-dirutan ordaintzea bermatzen da, urteko zenbaketan lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik egin ahal izango dira, horien zenbatekoa ez deskonturik gauzazko soldata, mantenu-ordaina edo bizitokia. gauzazko soldata Dagoenean ez du gaindituko jasotzen dituen ordainsarien% 30.

Lansari hori haborokin horiek lanaldi percibiéndose eginez gero, hainbanatuz. lanaldi arruntak honakoak baino laburragoa izan. Langileak urtean aparteko bi paga izateko eskubidea, urtean direla bermatzeko, lanbide arteko gutxieneko soldataren pertzepzioa urteko konputuan.

Alde lan egiten duten langileek ordu, kanpoko ordainsari araubidea nabaritzen benetan lan egindako orduen arabera, ordainsari-kontzeptu guztiak hartzen ditu barne (soldata, lan egindako denboraren zati proportzionalak asteko atsedenaldia, oporrak eta aparteko ordainsariak.).

Soldataren dokumentazioa emango zaio jakin bateko langile soldataren ordainagiria adostutako baldintzetan alde guztiek.

Gehieneko lanaldia berrogei ordu izanen da astean lan efektiboko presentzia-denborak kalterik egin gabe, har litezkeen, enplegu-emailearen xedapen aldeen artean.

Presentzia-denborak iraupena izango dute, eta ordainsari edo konpentsazio hitzak alderdien akordioz onartutako, eta ezingo da izan 20 ordu, astean bataz beste, hilabete baten barnean, baldin eta horien konpentsazioan adostuko aldietarako atsedenaldira. baliokideak Ordainsaria ez da izango da dagokion zenbateko ordu arrunt.

Lanaldi bat amaitzen denetik eta hurrengoa hasi gutxieneko atsedenaldia utzi beharko da, 12 ordu murriztu ahal izango da 10 etxeko langilearen kasuan, horrela, gainerako aldietan barne 12 ordu arte, eta, orain, 4 aste.

Barne-langileak gutxienez egunean 2 ordu izango ditu, janarirako nagusiak.

Denbora hori lan-denbora, baizik eta bezala zenbatzen ez. Asteko atsedenaldia 36 ordu jarraian izango da bere baitan biltzen dituena oro har, larunbat arratsaldea edo astelehen goiza eta igandean osoa.

Urteko oporraldia hogeita hamar egun naturalekoa izanen da, bi andeletan edo gehiagotan banatu ahal izango dute, baina, behintzat, horietako bat gutxienez izango da hamabost egunez jarraian. Itunik ez badago, oporrak, hamabost egun edo buruzko enplegatzaileak bidez zehaztu ahal izango dira, beharren arabera eta gainerako langileak askatasunez hautatuko da. Egun horiek hasi baino bi hilabete lehenago jakin bat hartu ahal izango da.

Bitartean, oporrak edo etxe-langile ez dago behartuta edo familiaren etxean bizi garen lekua mugitu edo familia bat.

Langileak eskubidea izanen du dituzte jaiak eta baimenak emateko erabiliko diren gainerako langileek.

Lan-harremana iraungi ahal izango da:

 • Diziplinazko kaleratzea, idatzizko jakinarazpenaren bidez, jasotako langileen estatutua.
 • Kaleratzea bidegabea dela adierazten du jurisdikzio eskuduna, oso-osorik ordainduko dira, balio berekoak izanen dira, kalte-ordainak dirutan dagokion soldata baino hogei egun naturaleko zerbitzu-urte-kopurua bider, hamabi hilabetetan ordainduko da.
 • Enplegatzailearen atzera egitearen bidez itzaltzeko, idatziz jakinarazi behar zaie langileei. etxeko, urtebete baino gehiago eman beharko du enplegu-zerbitzu bat izango zatekeen, aurreabisurako epea hogei egun, gainerako kasuetan zazpi egunekoa.
 • Aldi berean, langilearen esku jarri beharko ditu, kalte-ordaina dirutan Oso-Osorik, zenbateko baliokidean 12 egun natural egindako urte bakoitzeko, gehienez ere sei hilabeteko soldata. Kalte-ordainaren zenbatekoa 12 egun soilik aplikatzen zaie 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako kontratuei.
 • Enplegatzaileak aldez aurretik jakinarazteko prozesua ordezkatu ahal izango du kalte-ordain bat igoko dira soldata baliokidea. langileen estatutuaren 49.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren Arabera, ezinbesteko kasuetan izan ezik, kaleratze kolektiboa eta arrazoi objektiboekin, legez bidezkoak diren.
 • 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen, gizarte segurantzaren erregimen berezian sartzen da etxeko langileen erregimen orokorrean zein Sistema berezia.

Pizgarriak

2021 Ekitaldirako-mantendu egin da, artikuluan ezarritakoaren arabera, honako errege-Decreto-ley 119.cuatro.4 2020/11, abenduaren 28koa, 2013rako estatuaren aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 30eko 2021. urtean,% 20 murriztuz gero, enpresen ekarpena kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako kotizazioaren etxeko langileen Sistema berezian, 7.3 artikuluak ondokoa ezartzen du Real Decreto-ley 18/2019. abenduaren 27koa, Onuradunak izango dira, enplegu-emaileek murrizte kontratatu duten kontratu-mota edozein izanik ere, eta erregimen orokorrean alta emanda langile bati aurrera etxeko, 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen, baldin eta ez baldin badago lanaldi osoko langileak alta irudizkoan) Sistema Berezi horretan hornitzaile bererako bitarteko aldian abuztuaren 2an eta 20111 abenduaren 31n.

% 20Ko murrizketa hobaria% 45 baino iritsi arte luzatuko da familia ugarientzat, baldin eta hauek etxeko langile-zerbitzuak ematen dituzten bi aurreko ahaideak edo aurreko ahaide horrek, eta bakar-bakarrik, guraso bakarreko familia, lanbide-jarduera bat egiten besteren kontura edo bere etxetik kanpo lan egiteko edo ezinduta badaude.

Familia ugariaren kategoria bereziko bada, ez da beharrezkoa izango guraso biek diru-edozein jarduera etxetik kanpo egitea.

Hobari hau soilik emango zaie zaintzaile bakar bati eta familia-unitateko.

Araudia

 • 4.2 Artikulua Real Decreto-ley 2018/28, abenduaren 28koa, pentsio publikoen balioa eguneratzeko eta gizarte-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa, lanari eta erabilera.. [Permalink ELI]
 • 1620/2011 errege dekretua, azaroaren 14koa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen etxeko zerbitzukoak. [Permalink ELI]
 • 11/2020 Legeak, abenduaren 30ekoa, 2013rako estatuaren aurrekontu orokorrei buruzko 2021 urtean. [Permalink ELI]

Langileen betebeharrak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Enplegu bulegoan izena emanda dauden langabeak.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, hogeita lau hilabeteetan enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko denbora mugarik gabeko kontratua.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan, kontratua 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Egingo da kontratua:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Hamabi hilabete eta hiru urte arteko iraupena.
 • Luzapenak ez hamabi hilabetekoak baino laburragoak.

Egin ahal izango da kontratua lanaldi osoa nahiz partziala hartuta.

Enpresaren

Ezin izango dute desgaitasunen bat duten pertsonentzat dira enpresa horiek, aldi baterako kontratatzea, kontratatu aurreko hamabi hilabeteetan amaitu gabe egonik, kontratu mugagabeen kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboa.

Hasita kontatuko da bazterkeria aitorpena edo aitorpen-kaleratzea iraungipenaren kaleratze kolektiboaren ondorioz.

Eskatu beharko dituzte enpresek, minusbaliotasunen bat duten langileek enplegu-bulego-. Nahiz eta baldintza hori mantentzen da, eta 11ko 1451/1983 errege-dekretuaren 8. artikulua aplikatu nahi bada, hobaria ez da beharrezkoa langileari lan-eskaintza dagokion bulegoan eskatu bidez, baina gainera hurrengoak lortu nahi dira diru-laguntza eskatzea, aurreko informazioa eskatu behar du kontratuaren formalizazio araberako enplegu-Zerbitzu Autonomiko eskatutako baldintza izanez gero, diru-laguntza lortzeko aurkeztu eta lan eskaintza.

Dirulaguntzetan eskumen autonomikoko baldintza bete beharrik izan du Euskal Autonomia Erkidegoko bakoitzaren araberakoa da.

Pizgarriak

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

  Urritasun larria gabeko langileen: Gizoneak Emakumeak
45 Urtetik beherako 3.500 euro/urte 4.100 euro/urte
45 Urtetik gorako 4.100 euro/urte 4.700 euro/urte
Urritasun larria duten langileak: Gizonezak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.100 euro/urte 4.700 euro/urte
45 Urtetik gorako 4.700 euro/urte 5.300 euro/urte

Kuota osoaren kenkaria denera 9.000 euro bideratuko duen pertsona/urte bakoitzeko, ezintasunen bat duten langileak langile kopuruaren batez bestekoa maila% 33koa edo handiagoa eta% 65 baino txikiagoa bada, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 euroko zenbatekoa duen pertsona/urte bakoitzeko, langile kopuruaren batez bestekoa batean desgaitasunen bat duten langileei maila% 65ekoa edo handiagoa kontratatzen dituen zergadunak, zergaldiaren barruan izandako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Baldin eta, lanaldi partzialeko lan-kontratazioa hobariaren ehunekoa artikuluan ezarritakoa izango da, abenduaren 29ko 43/2006 legeko 2.7 artikulua (abenduaren 30eko BOE) arabera, emandako erredakzio 6.bi artikuluko konpentsazioko bosturtekoko abiaburu-27/2009 Legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren indarraldia amaitzean, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du langileak, hamabi eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko.

Onurak lortzeko aukera errege dekretuan ezarritako, maiatzaren 11ko 1451/1983 errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004, eta irailaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 20ko BOE), aldi baterako kontratua mugagabe bilakatzea.

Araudia

 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 2.2 artikulua eta xedapen gehigarria. 43/2006 legea, abenduaren 29koa hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]
 • 27/2014 legea, azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Lan-zerbitzuak betetzen duten pertsonen kontura eta erakundearen barruan enplegu-zentro berezietako 42. artikuluan definitutako elbarriak gizarteratzeko legea:

 • Bat aitortuta duten ezgaitasun maila% 33koa edo handiagoa izatea, eta, ondorioz, haien lan egiteko gaitasuna edo gehiagoko portzentaia hori baino, gutxienez.
 • Edo pentsiodunak gizarte segurantza aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren gradua,, oso edo erabatekoagatik nahiz invalidad, guztira.
 • Edo pentsiodunen aitortuta duten Klase Pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea..

Lanerako gaitasunaren murrizketak jarri behar dira kontuan, eta hori guztia, betiere horretarako ohiko lan-gaitasuna aintzat hartuta pertsona baten antzeko lanbide-prestakuntza.

Minusbaliotasun-gradua zehazteko aintzat hartzeko talde multiprofesionalen bidez egingo da, ebazpen arrazoitua emanda, dagokion arauan ezarritako baremoen.

Kontratuaren ezaugarri

Hitzartzen dituzten kontratuak enplegu-zentro berezietan egokitzen ahal edozein lan-kontratuaren motak aurreikusitako iraupen mugatuko dira eta langileen estatutuan, hura garatzen duten arauetan lan-kontratua salbuetsita.
l prestakuntza kontratua ezarritakoari lotuko zaio langileen estatutuaren 11. artikuluan eta berau garatzen duten arauetan ohartemandakoaren, honako berezitasunekin:

 • a) Kontratuaren gehieneko iraupena luzatu ahal izango da, aldeko txostena eman ondoren, talde multiprofesionalaren-maila dela gainerako baldintza pertsonalak eta profesionalak eta langileak, mailarik altuena lortu ez badu gutxienez eskatutako ezagutzak lanpostua betetzeko, nolanahi ere, sei urte baino.
 • b) Prestakuntza-plana aldeko txostena beharko da talde multiprofesionalak ezarriko ditu.
 • c) Dagokion denbora globala gehienez iritsi ahal izango irakaskuntza bi hereneko gehiengoa.
  Ez da beharrezkoa izango eskainitako denbora finkatzea irakaskuntzan, kontuan hartuko kontratua ezintasun psikikoa duten pertsona batekin, helburu horiek garatzeko urritasuna dela-eta, ez du.
  Egoerak hala eskatzen duenean, enpresak langile bat izenda dezake, urtean behin egiten den gainbegiratzea eta jarraipena egitea minusbaliotasunen bat duen langilea prestakuntza-prozesuaren zehar.
 • d) Gizarte-segurantzaren kotizazioak Dagokionez, hobari edo salbuespen-araubidea aplikatuko da kuota, oro har nahiz berariaz, hoberena.
  Lan-kontratua, iraupen mugatuko kontratuak egin ahal izango dira 15. artikuluan xedatutakoaren arabera: langileen estatutua.

Errazago jasotzeko, langilearen lanbide egokitzapenaren desgaituei edukia osatzen duten lanak, bere lanpostuan edo, hala badagokio, beharrezko prestakuntza ematea, osatu, bertan kontratuak hitzartu ahal izango da lanera epea dute egokitzeko; duela, eta, era berean, haren ordezkaritzat hartuko da probaldia eta horien iraupena ez da sei hilabeteko muga gaindituko.

Behar dutela, minusbaliotasunen bat duen langilea aldi batetik igaro dadin, lanera moldatzeko eta ezaugarrien zehaztuko ditu, talde multiprofesionalak ezarriko ditu.

Lanaldia, atsedenaldiak, arloan jaiak, oporrak eta baimenak xedatutakoa beteko da bosgarren atala, langileen estatutuaren I. tituluko bigarren kapituluko kalterik egin gabe, honako berezitasunekin:

 • a) Ezin izango dira egin egunean zortzi ordu baino gehiago benetako lan denboratzat joko da.
 • b) Debekatua dago aparteko orduak egitea salbu eta aurreikusteko edo ezbeharrak edo bestelako kalte ez-ohiko.
 • c) Langileak, aurretik abisatu eta justifikatuta, baimena du lanera ez joateko errehabilitazio-tratamenduak médico-funcionales eta orientazioa, prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko eta birmoldatzeko gaitasun profesionala, eta soldata jasotzeko eskubideari kanpoko egonaldiak ez horiek hamar ikasle, seihileko egun.

Enpresaren

Sustatzen dituzten enpresak dira, eta, batez ere, ezintasuna duten pertsonen elkarteekin eta/edo senideei, kalterik egin gabe, edozein pertsona fisiko nahiz juridikoak izan dadin bat.

Helburu nagusia da zentro horien lan-munduan sartzeko eta, beraz, urritasunen bat duten pertsonen gizarte.

Enplegurako zentro bereziko kalifikazioa lortzeko, honako hauek eduki behar dute enpresek. plantillako zenbakiak:% 70 gutxienez desgaitasunen bat duten langileei eskatzeko eta kalifikazio administrazio eskuduna.

Enplegu-zentro berezietako ematea enpresak dira honen helburu nagusia da minusbaliotasunen bat duten langileek lan bat egiteko ordaindutako eta egokitutako ekoizpen-ezaugarri pertsonal eta lan-integrazioa ahalbidetuko duen horiek lan-merkatu arruntean.

Eginak izan daitezke, herri-administrazioek zuzenean edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. erakundeei, pertsona fisikoak, juridikoak edo ondasun-erkidegoak, juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten enpresariak izatea.

Izaera publikoa edo pribatua izan dezakete, edo irabazi-asmorik gabea dela.

Ezinbestekoa da ikastetxeen erregistroan kalifikazioa eta inskripzioa estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE), edo, hala badagokio, dagokion autonomia-erkidegoetako administrazioak.

Mende dago, edozein enpresari eragiten dioten arau berberak erabiliko dira.

Pizgarriak

Laguntzak jaso ditzaketen hauek dira:

1. Enplegu-sortzaile Zati batean finantzatzeko proiektuak (ikerketa-zentroak sortzea edo zabaltzea. Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an).

Diru-laguntzak:

 • 12.020,24 euro lanpostu berri bakoitzeko egonkorrak, EEE% 90etik gorakoa da desgaitasunen bat duten langileei, eta langile horien guztirako kopuruarekiko, edo.
 • 9.015,18 euro lanpostu berri bakoitzeko langile-kopurua egonkorra izaera, ezintasunen bat duten EEE% 70 eta% 90 artean dago.

Aurreko dirulaguntzak eman ahal izango dira baldin eta enplegurako zentro berezia behar bezala justifikatzen proiektuak ekarriko duen inbertsioaren batzuetarako edo ekintza hauetako:

 • Laguntza teknikorako diru-laguntza (bideragarritasun-azterketak, ikuskapenak …).
 • Diru-Laguntza partziala 3 punturainoko maileguen interesak.
 • Diru-proiektuetan inbertsio finkoa ezaguna den gizarte-interesa.

2. Lanpostuak Mantentzeko laguntza EEE (Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an).

Diru-laguntza eskaerak lanpostuen mantentze-lana enplegu-zentro berezietan, hauek dira:

 • % 100eko hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota barne), eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen batera bildu eta sarrera-kuotak.
 • Soldataren kostuaren Diru-zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren% 50. lanaldi partzialeko kontratua, eta horrek ere diru-laguntza proportziozko murriztapena lanaldia egin da.
 • Diru-lanpostuen egokitzea eta oztopo arkitektonikoak kentzeko zenbatekoa 1.803,04 euro batean baino ez.
 • Behin bakarrik eta, diru-laguntza, diru-laguntza ematen hasi zela, orekatu eta saneatzea enplegu-zentro berezietan.
 • Zuzendutako diru laguntzak aurrekontua orekatzen duten enplegu-zentro bereziak irabazi-asmorik ez duten eta onura publikoko eta imprescindibilidad.
 • Enplegu-zentro bereziak jaso ahal izango dituzte laguntza teknikoa zaintzeko erabiltzen da, lanpostuen eskuratuz interesdunaren eskariz edo administrazioaren kabuz espedientea aztertu denean hala eskatu.

3. Laguntza-unitateentzat, lanbide-jardueraren Laguntza (469/2006 ED, apirilaren 21ekoa).

Laguntza-unitateak da lanbide-jardueraren aintzat hartzeko talde multiprofesionalen lekutuak, zerbitzuak enplegu-zentro berezietako langile eta gizarte doikuntzaren bidez, funtzioak eta eginkizunak garatzea, oztopak gainditzen laguntzeko, minusbaliotasunen bat duten langileek duten oztopoak edo zailtasunak, eta ikastetxe horietako prozesuan dute lanpostu batean hasteko eta iraunkortasuna.

Beste ezaugarri batzuk

Egiten duen lana minusbaliotasunen bat duen langilea enplegu-zentro berezietan eta egokitutako banakako ezaugarriak izan beharko du ekoizpen ordaindutako langilearen, pertsonala eta soziala, eta egoki daitezen erraztea, hala badagokio, ondoren lan-integrazioa lan-merkatu arruntean.

Duela bermatzeko egokitzen zaizkien lana une oro, bai eta bakoitzaren ezaugarri pertsonalak eta profesionalak minusbaliotasunen bat duen langilea eta baloratzea, lanbide aintzat hartzeko talde multiprofesionalen egin beharko die, egokitze-maila berrikusi eginen dira, eta, gutxienez, bi urte. bai berrikuspenaren ondorioz lanbide anitzeko taldeak abiaraztea observaran egiten duen lana handia duten langileak, osasuna arriskuan jarri egokia den ala ez, honako hau aitortu behar dute, iragan behar dute kasu horretan, langilea beste lanposturik bete ezaugarri zentroan bertan eta hori zerbitzuak jaso ahal izan ez utziko dute kargua 16. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Baldin eta aurretik egiaztatu gabe geratzen arriskua aldian behingo ikuskapena egiteko Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu, modu berean jardungo da, eta horren berri berehala Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu.

Araudia

 • 1368/1985 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan. [Permalink ELI]
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari. [Permalink ELI]
 • 2273/1985 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, por el que se aprueba el Reglamento enplegu-zentro berezietako 42. artikuluan definitutako 13/1982 legean, apirilaren 7koa, minusbaliatuak integratzeko. [Permalink ELI]
 • 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Ikertzaileak izan edo teknikariak.

Enpresaren

Ikerketa erakunde publiko egingo dituzte, kontratu horiek administrazio publikoen, unibertsitate publikoak jasotzen dituzten direnean. funts horien helmuga hartzen ikertzaileak kontratatzeko edo haien programak propioak I + g + b erakunde bat, estatuko administrazio orokorraren bildutako 14. xedapen gehigarria. 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloan.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratu horiek ezarritakoaren arabera arautuko dira, araudi espezifikoa dira obra edo zerbitzu jakin baterako kontratuak (ikus: “ berariazko klausula, obra edo zerbitzu jakin baterako ”), aplikatu gabe obra edo zerbitzu-kontratuaren gehieneko iraupena.

Araudia

 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Doktore-titulua izatea edo baliokidea alde batera utzita zein urte baino gehiago, titulua lortzeko.

Enpresaren

Ikerketa erakunde publiko egingo dituzte, kontratu horiek administrazio publikoen, unibertsitate publikoak jasotzen dituzten direnean. funts horien helmuga hartzen ikertzaileak kontratatzeko edo haien programak I + g + b, unibertsitate pribatuak eta eliza katolikoa. funts horien helmuga gehiagorengandik jasotzen dituztenean barne hartzen ikertzaileak kontratatzeko, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak jarduerak egiten dituzten I + g teknologikoa baldintzetan, lehen xedapen gehigarriaren 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza, Partzuergo Publikoak eta sektore publikoko fundazioen legearen xedapen horren baldintzetan, adicioanl1ª 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza eta beste ikerketa-erakundeek egiten dituztenean, estatuko administrazio orokorreko ikerketa-jarduerak eta laguntzen eta diru-laguntzen onuradunak, eta antzeko ikertzaileak kontratatzeko.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratu horiek berariazko araudiaren bidez arautuko dira praktikaldiko lan-kontratuak (Ikus: “ praktikaldiko kontratuak ”) ez dira aplikatzekoak titulazioa eskuratu mugak.

Egin beharreko lana, funtsean, ikerketa-lanak egiteko izango da, ikertzaileen hobekuntza-maila handia lortzea eta espezializazio profesionala izatea eragingo duten esperientzia profesionala sendotzea.

Garatutako jarduerek poluitu ebaluatu ahal izango da kontratuaren 2. amaitu ikertzaileak.

Ikertzaileen lankidetza osagarriak eman daiteke, irakasle-lanetan jarduerarekin zerikusia duten proposamena ikerketa, gehienez ere 80 ordu urtean, legearen 22. artikuluan ezarritakoaren arabera. 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloan.

Kontratuaren iraupena ezingo da gutxienez urtebete ez du bost urte baino gehiago iraun. Kontratua hitzartu bada iraupen bost urtetik beherakoa bada, hurrenez hurren luzatu ahal izango da nolanahi ere, luzapenak emateko aukera izatea eta urtebete baino laburragoa.

Ikertzaile kontratatu ahal izango dute, edo beste erakunde eta modalitate horren arabera, eta gehienez bost urte.

Ikertzaile horiek ordainsaria, ezin da txikiagoa izan dagokion egiten duen ikertzaileak antzeko jarduerak.

Langile horiek eman ahal izango ditu, ikertzaile, irakasle-lanetan lankidetza osagarriak jarduerarekin zerikusia duten ikerketa proposamena gehienez ere 80 ordu urteko.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, amatasun, adopzio edo harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaroko arriskua eta aitatasuna eten kontatzerakoan, kontratuaren iraupena..

Araudia

 • Legearen 22. artikulua. 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza. [Permalink ELI]
 • 488/1998 errege dekretua, martxoaren 27koa, langileen estatutuaren 11. artikulua garatzen duen prestakuntza kontratuen arloan. [Permalink ELI]
 • 11.1 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Lizentziadun titulua izatea, ingeniaria, arkitektoa, gutxienez 300 kreditu-mailako unibertsitate graduatuaren ECTST ((European Credit Transfer System), edo unibertsitate-masterra, edo baliokidea eta onartuak izan diren doktoretzako programa batean. Langile horiek doktorego aurreko ikertzaileak hartuko da.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz formalizatuko da langileen artean langile eta prestatzen ari den doktoratu aurreko ikertzaileren unibertsitate publikoko ikerketa-erakundea edo unitateko titularrak bere enplegu-emailea aurkeztu beharko da, eta ikerketa-idazkiaren doktorego-programan onartua ardura duen unitate edo, bestela, emandako eskolak doktorego edo graduatu ondoko hala badagokio.

Iraupen jakineko kontratuak arduraldi osoa duten.

Kontratuaren iraupena ezingo da gutxienez urtebete baino gehiago ere, lau urterako izendatuko dira. horiek, hitzartu Denean iraupena baino lau urte luzatu ahal izango da, hurrenez hurren, nolanahi ere, beste ume eduki ahal izateko, luzapenak. urtebetetik beherako iraupena du.

Hasierako kontratua luzapenak baino gehiago inolaz ere, lau urtekoa izango da.

Ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, ahal izango da gehienez sei urte, luzapenak barne, ezaugarriak kontuan hartuz ikerketa-jardueraren maila duen eragina dauden mugak jarduera burutzeko, enplegu-zerbitzu publiko eskudunak aldeko txostena eman ondoren, ondorio horietarako, balorazio eta orientazio-txostena eskatu ahal izango talde teknikoek ezgaitasunaren eskudunak.

Kontratua luzatu egin ahal izan dadin eta langileak jarduerak garatuko ditu, automatikoki luzatuko da; haren xedea jarraitu izan ezik, ebaluazio-kontrako txostena arrazoitua doktoretza programaren batzorde akademikoak, edo doktoretza-eskola, beraren gehieneko iraupena osatu arte.

Doktoratu aurreko ikertzaileak kontratatu ahal izango da, heziketa ez-mota hori, edo beste erakundeak baino denbora gehiago behar izatea, gehienez ere, lau edo sei urte, kasuen arabera.

Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, baldin eta, jada kontratatuta dagoen egoera langileak, modalitate horretan geratzen den denboraren arte, gehienez ere lau urteko edo sei ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, urtebetera iristen ez bada, kontratua edo haren luzapena, itundu ahal izango da, eta, behar duen denborarako, gehienez, kasu bakoitzean.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, haurdunaldiko arriskua edo edoskitzaro naturaleko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio edo harrera eta aitatasuna zenbaketa eten beharko, helburuekin, kontratuaren iraupena. Bera dute etengo artikuluan aurreikusitako egoeraren 45.1.n) langileen estatutuaren legearen testu bategina, babesteko neurri modura, genero indarkeriaren biktima diren emakumeei.

Kontratu horien ordainsaria izanen da gutxienez 56 egiteko hitzarmen kolektiboetan finkatutako soldataren baliokideak diren kategoriak bere aplikazio-eremua, lehen bi urteetan,% 60 baino hirugarren urtean, eta% 75 laugarren urtean. Orduan ere ezingo da lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa, urte bakoitzean ezartzen den buruzko legearen testu bateginaren 27. artikuluaren arabera, langileen estatutua.

Aurreko ordainsariak ezartzeko erreferentzia gisa hartuko dira dagokion kategoriarako gutxieneko 1. taldeko lan-kontratuko langileen hitzarmenean jasotako lan-kontratuko langileen soldata-taula Bakarra Estatuko administrazio orokorra.

Pizgarriak

Kontratu honek eskubidea emango du kuota% 30 murriztea, gertakizun arruntak direla-eta, kontratuak irauten duen bitartean.

Araudia

 • 103/2019 Errege Dekretua, martxoaren 1eko langileen estatutua onartzen duen Doktoratu Aurreko Ikertzaileak. [Permalink ELI]
 • 20. eta 21. artikuluak eta xedapen gehigarriak eta legearen hemezortzigarren lehen 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]
 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Espetxe batean egon zigortua gisa.

Kontratuaren ezaugarriak

Lan-harremanaren arabera arautuko da 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa.

Iraupena obra edo zerbitzu bat etorriko da, hala agintzen zaionean.
Eredu ofizialean egingo da eta horretarako ezarritako enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean.

Enpresaren baldintzak

Estatuko erakunde Lan kartzela eta enplegurako prestakuntza edo autonomia-erkidegoko organo baliokidea.

enpresaren equisitos

Hobaria% 65 baino kotizazioak, horiei buruzko batera biltzekoak diren kontzeptuak direla-eta, langabezia, lanbide heziketan eta Soldatak bermatzeko funtsa.

Era berean, kontingentzia arruntengatik enpresak kuotak zehazten diren langile horiek egiteko hobaria ezarriko zaie% 45. baldin eta egon daitezkeen hobariak aplikatu beharreko ezarrita dauden edo egiten dituzten izaera bereziko lan harremanetatik aukeratuko da, lortzen den emaitza onuragarriak.

Araudia

 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan. [Permalink ELI]
 • 23 xedapen gehigarria. gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginaren 8/2015 legegintzako errege dekretuaren bidez onartua. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Barne-adingabekoen lan egiteko adina duten legez ezarritako eskubidea dute, lan ordaindua, entitate publikoaren baliabideen barruan emango dira, eta gizarte-laguntzak dagozkien legez.

Enpresaren

Honako hauek izango dira bai dagokion herri-erakunde enplegatzaileak edo pertsona fisiko edo juridikoa ezarri duen kontzertua kalterik egin gabe, egoki erantzukizun solidarioari erakunde publiko, soldata-arloko ez-betetzeak eta gizarte segurantzarekikoak egunean izatea.

Xede horietarako, erakunde publikoa aurrera eramango ditu errazteko beharrezkoak diren lan-jarduerak garatzen diren jarduera horiek txikiak, hala lanorduetan nola lanorduetatik kanpo ordainduak produkzioko zentro, erregimenaren arabera edo barneratze-mota.

Lan-harremana garatzen diren barne-kanpo eta pean badago ohiko kontratazio-sistemak ditu enpresaburuekin legediak arautuko du, lan-eginkizunari kalterik eragin gabe kontratu horiek garatzeko egin behar izan dituzte, eta gaineko eskumena duen herri-erakundeak bere exekuzio-programa bat etortzea.

Lan produktiboa egiten den adingabeko arauhausleentzako zentro zuzenduko du dagokion herri-erakundeak., zuzenean edo janarien bitartez duten pertsona fisiko eta juridikoak ezartzen direnak kontzertuak.

Kontratuaren ezaugarriak

A 18 urtetik beherako langileek honako arau hauek aplikatuko zaizkie:

 1. Gizarte segurantzan lanak gauez egiten diren jarduerak egin ahal izango dituzte, ezta edo lanpostuak.
 2. No aparteko orduak egin ahal izango dituzte.
 3. Zortzi orduko 3.No baino gehiago egin benetan lan egindako denboratzat hartuko, eta beharrezkoa bada, prestakuntza jasotzen emandako denbora, hainbat dira, enplegu eta lan egindako orduak eta badabiltza bakoitzerako.
 4. Eguneko lanaldi etengabearen iraupena lau ordu eta erdiko atsedenaldia ezarri behar da 30 minutu baino gutxiagoko lanaldia ezin bitartean.
 5. Astean gutxienez bi egun izango da iraupena etenik gabe.
 6. En erregelamenduz zehaztu ahal izango dira, hala badagokio, beste espezialitate dagokionez, beharrezkotzat hartzen den araudia.

Nolanahi ere, egiten dituzten funtsezko helburu hau izango du barne-lan, lan-munduan sartzea, bai eta lan-merkatuan sartzen laguntzea. Ondorio horietarako, lan-praktika osatuko da lanerako lanbide-prestakuntza-ikastaroak bestelako programak hobetze aldera, beren lan-eskumena eta gaitasuna eta etorkizuneko lan-munduan sartzea.

Arautzen duen araudia aplikatuko zaie lan harreman bereziaren penitentziarioak eta gizarte segurantzaren babesaren indarreko legerian ezarritako kolektiboa.

Araudia

 • 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari. [Permalink ELI]
 • 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, -erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala. [Permalink ELI]
 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Langile talde batek egindako hartutako gastuarentzat.

Enpresaburuak ezingo ditu bakoitzari aurre egiteko, kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak izan zirela.

Talde-burua ostentara la representación de los, taldea osatzen duten ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

Ahal izango da kontratua, ahoz nahiz idatziz.

Iraupen jakineko bere izan daitezke.

Kontratua enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean egingo dela, eta jakinarazi egingo zaie epe berean ahozko bada.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Definizioa

Jotzen da, goi-zuzendaritzako langileek erabiltzen duten ematera botere titulartasun juridikoa dagozkion enpresaren dagozkienak eta horren helburu orokorrak eta autonomia gehiagorekin eta erantzukizun osoa mugatzen irizpide eta jarraibideak emandako zuzeneko pertsona edo gobernuko goi-organoen eta administrazio okupatzen duen erakundearen hartan, hurrenez hurren.

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz formalizatuko da, eta bildutakoek bi aletan bakoitzerako bat, alderdi kontratugileak. Hitzarmenik ez badago, ulertuko da idazkia erabiltzen da, goi-zuzendaritzako langileek gertatzen direnean, 8.1 artikuluan aurreikusitako langileen estatutuan eta, betiere lanbide-prestazio dagokion) 1.2 artikuluan definitzen duen 1Eko 1382/1985 errege dekretuaren, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi-zuzendaritzako langileenak.

Probaldi bat hitzartzen ahalko da: ez da inolaz ere bederatzi hilabete igaro ondoren, iraupena mugagabea da.

Proba aldia igarota, eta ez da atzera egitea pasatuta, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu, emandako zerbitzuen denbora konputatuaz langileak enpresan.

Lan-kontratua alderdien akordioz onartutako iraupena izango du.

Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak, oporrak, kontratuaren klausuletan ezarritakoa izanen da, langilearen kargurakoak nabarmen gainditzen dituzten gizon-emakumeen laneko kulturak ez prestazioak dituztenak ohiko dagokion lanbide-Eremua.

Araudia

 • 1eko 1382/1985 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi zuzendaritzakoenak. [Permalink ELI]

Beste edozein zer lan-harreman ez sartu definitutakoak inolako gida hau.

(Aurrera indargabetuta geratzen da 2013/1/1, xedapen indargabetzaile bakarraren abuztuaren 1eko 27/2011 legea, ondorengo kasuetan izan ezik)

Definizioa

Kontratu honen xedea da langile langabeak kontratatzeko duten langileen ordez, merkatuak aintzatesten erretiroa hartzeko adin arrunta bere hirurogeita bost hirurogei eta lau urte.

Enplegua sustatzeko neurri hori indarge geratzen da, aipatutako xedapenak izan ezik, kasu hauetan azken xedapenean ezarritakoaren arabera 10.2 27/2011 legea, abuztuaren 1ekoa.

Erregulazioa aplikatuko da, erretiro-pentsioa, edozein modutakoa dela ere, sartzeko baldintzak eta baldintza eta zehazteko arauak indarrean jarri aurretik indarrean dauden prestazioak, aipatutako legearen erretiro pentsioek aurretik 2019ko urtarrilaren eragindako honako kasu hauetan:

 • a) lan-harremana duten pertsonak dira, hau argitaratu baino lehen, 27/2011 legea, abuztuaren 1ekoa.
 • b) lan-harremana eten edo iraungitzat jo duten pertsonen ondorioz hartutako erabakiak enplegua erregulatzeko espedienteak, edo hitzarmen kolektiboen bidez edozein eremu eta/edo enpresa-akordio kolektiboak, bai konkurtso-prozeduretan hartutako erabakiak, onartutakoak edo izenpetutako lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, lan-harremana amaitu aurretik gertatu bada edo 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • c) eskuratu dutenek erretiro partzialeko pentsioa lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, bai eta sartutako pertsonak argitaratu baino planak lege honen erretiro partziala, hitzarmen kolektiboen esparru edo akordio kolektiboen jasotako edozein enpresa, erretiro partziala eskuratzeko 1aren aurretik gertatzea edo 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Kontratuaren ezaugarriak

Iraupena gutxienez urtebetekoa izango da.

Erretiro partziala hartzen duen langilea falta behar dio, gehienez ere, erretiroa hartzeko adin arrunta lortzeko.

Ordezkapen-kontratua babesean itundu ahal izango da, eta kontratazio modalitateen izan ezik, lanaldi partzialeko kontratazioaren eta artikuluan aurreikusitako 15.1.b) langileen estatutuaren (aldi batekoa, produkzio-arrazoiengatik).

Idatziz formalizatu beharko da, bertan agertu behar den langilearen izena eta jasotzen duen ordezkoa.

Kontratua epean jakinaraziko zaio hamar eguneko dagokion enplegu zerbitzu publikoari, eta hantxe; beste ale bat emango zaio lagunek langileak kontratuaren kopia, erakunde kudeatzailearen hau dagokion erretiro-pentsiorako eskubidea aitortzea.

Beste ezaugarri batzuk

Ematen den kasuetan, koefiziente murriztaileak aplikatu aurreikusita dagoela gutxieneko adina hirurogeita bost urtez aplikatuko dira koefiziente horiek hirurogei eta lau urte.

Kontratua indarrean dagoen bitartean langilearen eten bada, enpresak behartuta egongo da, horren ordez, hamabost eguneko epean, beste langile langabetuak lortzeko behar duen denborarako kontratua gutxienez, derrigorrezkoa ez bada.

Hala egiten ez bada, enpresak behar adina, entitate kudeatzaileari abfonar zenbatekoa sortutako erretiro-prestazioa eten arte kontratatutako langilearen.

Araudia

 • Abuztuaren 1eko 27/2011 legea, gizarte-segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko. [Permalink ELI]

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-009-3

Urtarrilean eguneratu 2021