Egoitza elektronikoa

Desgaitasuna Duten Pertsonen Laneratzearen Inguruko Gidaliburua

2022

Taldea osatzen duten pertsonak dira, eta espezie gehienetan dauden baldintzak ezagutzen al du sozietateak izan. Horrek ekarri du oinarrizko eskubideak eta askatasunak mugatzea ezinbestekoa baita eragotziz eta garapen pertsonalerako baliabide eta zerbitzuak erabiltzeko aukera eman eta herritar guztien eskura al gizartearen aurrerapenaren gaitasunak.

Pertsona ezinduen gizarteratzea da zuzenbide konstituzionala, botere publikoei dagokie; hesiak ezabatzeko politikak gauzatzea eragozten edo galerazten du. talde horrek eragiten du lan-merkatuan Sartu al dute beren gizarteratzea lortzeko.

Liburuxka honetan laburbildu diren laguntzak eta kontratazio mota, ezgaituak laneratzeko. orain arte Bilduma bat da egungo neurrien gida hori izango da bai enpresa eta erakundeei eta langileei.

Argitalpen honetan sartzeko