Egoitza elektronikoa

Zerbitzu aurreratuen sektorea etorkizuneko azterketa, enpresei informazioaren eta komunikazioaren teknologien (TIC) espainian

2015

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE), Lanbide Behatokiaren bitartez, lan-merkatuari buruzko ikerketak egiten ditu. Jarduera ekonomikoei eta lanpostuei buruzko ezagutzei erreparatzen die, baita joerei eta enpleguko aurreikuspenei ere. Horien bitartez, enplegu-aukera onenak eskaintzen dituzten jarduera ekonomikoak identifikatzen ditu, epe ertainerako zein luzerako.

Azterketa egiteko, kontuan hartu da sektoreak Espainiako ekonomian duen garrantzia; izan ere, gizarte garapena eta gizarte aurreratu baten ekoizpen-garapena ezin dira ulertu informazioaren eta komunikazioen teknologiak barne hartu gabe. Horiei esker, oro har komunitateko enpresa, industria eta zerbitzu eragiketa ugari nabarmen errazten dira, modu eraginkorrean.

Enpleguari dagokionez, lanbideen bilakaera eta langileei eskatuko zaizkien gaitasun berriak ikertzen dira azterketan, teknologia horien aurrerabide azkar eta konplexuaren ondorioz merkatuaren beharrei erantzuna eman diezaioketen profesional berrien beharra sortu da eta.

Aurkibidea

  • Ikerketaren aurkezpena eta helburuak
  • Metodologia
  • Sektorearen karakterizazioa
  • Lan-merkatua
  • Sektorearen egoera, adituen ustez
  • Sektorearekin lotutako prestakuntza
  • Lanbideei buruzko informazioa
  • Ondorioak
  • Arauak
  • Kontsultatutako iturriak eta adituak