Egoitza elektronikoa

Erregistratutako langabezia udalerri eta jarduera ekonomikoa eta kontratuak

Beste udalerriak45.000eta hiriburuak.

Urtea 2020

Urtea 2020

Urtea 2020

Urtea 2020

Urtea 2020

Urtea 2019

Urtea 2018

Urtea 2017

Urtea 2016

Urtea 2015

Urtea 2014

Urtea 2013

Urtea 2012

Urtea 2011

Urtea 2010

Urtea 2009