Egoitza elektronikoa

Dirusarrera eta gastuen hasierako aurrekontua 2021

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Urterako diru-sarreren hasierako aurrekontua 2022 (mila eurotan)

Urterako gastuen hasierako aurrekontua 2022 (mila eurotan)