Egoitza elektronikoa

Aholkularitza Juridikoa eta erakundeekiko harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Zuzendariorde Nagusia.
Dña. María Antonia Agudo Riaza

C/.Condesa de Venadito,9-28027-Madrid.

Telefonoa:91 585 97 56

Faxa:91 585 98 19/91 585 98 09

 

Zuzendariordetza nagusiko mailarekin (menpe-menpean, estatuko enplegu zerbitzu publikoko zuzendari nagusia alegia, unitate horretakoak dira hauek

Funtzioak:

  1. Honako eginkizun Nagusi zuzendaritzari laguntzeko unitatea.
  2. Aplikazioa bermatzea (estatuko enplegu zerbitzu publikoak eskumenak dituzten gaietan, koordinazioa eta lankidetza autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek, bai eta politika aktiboak koordinatzea dagokionez, gizarte-laguntza, dagokienez, urteko lan-programaren jardun eta Enplegu Sistema nazionalaren (enplegurako europako estrategiaren eta planen eta horien arteko beste edozein neurri.
  3. Koordinatuta antolatu, garatu, kontrolatu eta jarraipena egitea (estatuko enplegu zerbitzu publikoak erakunde ordezkaritza - eta gizarte-eragileekin lankidetza eta koordinazioa bermatzeko, beste administrazio edo erakunde, Organismo eta erakundeetan presentzia izatea ere (ekitaldiak, estatukoak eta nazioartekoak.
  4. (Estatuko enplegu zerbitzu publikoa, nazioarteko harremanak, eta haren plangintza eta segimendua.
  5. Arau eta proiektuei buruzko txosten juridikoak egitea, eta koordinazioa (arau-egitasmoak erakundea.
  6. Koordinazioa eta laguntza teknikoan (estatuko enplegu zerbitzu publikoa, zuzenbide unitateetan, kontsulta juridikoak izapidetu eta erabakitzea zein arau-esparru egokia jaso eta interesen alde eta burututako egintzak eraginkortasuna (erakunde juridikoa.
  7. Informazioa eta laguntza teknikoa ematea kontseilu nagusia eta zuzendaritza-batzordea (irudian, Erdiko estatuko enplegu zerbitzu publikoa, dagokion urteko Enplegu Sistema nazionalaren organoei.
  8. Ekintzak koordinatzea eta garatzea (estatuko enplegu zerbitzu publikoak eta erakundeak eta komunikabideak ere, proposamena eta argitalpenen urteko plana koordinatzea eta jarraipena egitea dela eta (erakundearen web orrian.
  9. Koordinazioa eta lankidetza hitzarmenak sinatzen duen erakundeak guztien jarraipena egitea.