ERTE BATEAN SARTZEN BADA NIRE ZIDATEN GELDIERAN UZTEKO EDO LANALDI-LABURTZEA, BAJA EMAN BEHAR AL DU GIZARTE SEGURANTZAKO ENPLEGUA ERREGULATZEKO NEURRI?

Zure enpresak, prozeduran sartzen du enplegu-erregulazioko gizarte segurantzan baja eman behar du enplegu-erregulaziorako baldin lan-harremana.

Esekidura kasuan, lan harremana bukatu gabe dago; egin; hori dela eta, enpresak ez du baja emateko.

Halaber, baimendutako kasuetan, lanaldi-murrizketa, enplegua erregulatzeko prozedurak, behartuta dago mantenerle enpresak gizarte segurantzan alta emanda.

Hala ere, gizarte segurantzan afiliatzea informatzea da zerikusia duten gaietarako (telefono bidez.901 50 20 50orrialdean, edowww.seg - social.es.

Langabezia-prestazioak, enplegua erregulatzeko prozedurak buruzko informazio gehiago hemen: “ERTE bat edo bat ERE eragin dit".