ERTE ERE ERAGIN DIT BAT EDO

Nahi gabeko langabezi prestazioa jasotzen galdu ondoren, aldi baterako edo behin betiko lana, eta eguneko lanaldia murriztu eta gero, finkatutako prozedurari.

Gizarte segurantzaren kotizazioa barne dituen kasuetan, kolektibo dedespido egingo da, erretiroa, aldi baterako ezintasuna, ezintasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta zainketa minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak. lanaldia eten edo laburtu Kasuan, gizarte segurantzari egindako kotizazioen bitartez egingo da gertakizun guztiak.

ERTE bat ERE baduzu edo baten eraginpean dago, langabezia-prestazioa eskatzeko, baldintza hauek bete behar ditu:

 • Izatealangabezia-egoera legala.
 • Lan-eskatzaile gisa izena eman, ez dagoenean eta inskripzioa prestazioa jasotzen den jarduera konpromisoa betetzeko eskatu du.
 • Kotizaziopeko prestazioa jasotzeko, eta ez du kotizatu gabe lan egin al irudian360egun, sei urte igaro baino ezin dutela erabili eta legezko langabezia-egoera kotizazioak, prestazioa aldi hori aurrekoa baino denbora gutxiagoz kotizatu Baduzu360egun, langabeziako sorospena jasotzeko eskubidea izango du, eta gainerako baldintzak bete ezezik, errentak ez du goiko irudian75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria (, kontuan izan gabe aparteko bi ordainsarien zati proportzionala(Aurtengo Zenbatekoa).
 • Ez beteta izatea, ohiko adina jubilarse, salbu eta kontratuan bertan behera geratu da bere eguneroko lanaldia murriztu.
 • Norberaren kontura edo besteren kontura lan egin gabeko lan denbora osorako, baina erabat bateragarria da enplegua sustatzeko programa.
 • Gizarte segurantzako pentsioa kobratzea bateraezinak ez lana.
 • Kontratua etenez gero, alegia, erabaki honi dagokion prozeduran egon behar du, eta eragindako aldi baterako egon behar direla, ekonomia, teknika, antolaketa, ekoizpen edo ezinbesteko.

Lanaldia murrizten bada, aldi hori txikiagoa izan behar du bitartekoa10bat.70ehuneko, soldata murriztu eta antzeko lanak, erabakitako prozedurari eta arrazoi ekonomikoengatik egon izan zela, teknikoak, antolakuntzakoak edo produkziokoak.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak

Lakotizaziopeko prestazioaren iraupenaaurretik kotizatu behar duen denbora (kaleratze kolektibo legez edo kontratu bidez eteten da egoera desempleo.Si urteko lanaldia murriztea, prestazioaren iraupena, gainera, kasuan kasuko neurriaren arabera (dagoen bitartean.

Eguneko zenbatekoa oinarri arautzailearen araberakoa da erabateko langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioa. Hori kontuan hartuz kalkulatzen da oinarri diren gertakizun profesionalengatiko180Kotizatutako azken egunetan.

Prestazioaren zenbatekoa bitartean egunero180egunekoa izango da.70oinarri arautzailearen%, eguerdiko aurrera.181prestazioa amaitu artekoa izango da.50% Baino handiagoa da, eta ateratzen den kopurua ezarritako gutxieneko gehieneko zenbatekoak eta, kopuru hauek jasoko dituzu gehieneko edo gutxieneko dagokiona. partzialekoa, langabezia, langabezian dauden edo orduen zati proportzionala jasoko dute langabetu, kontsumoa eta ordu eta egunetan egingo da, ez emateko.

Lanaldia eten edo laburtu kasuetan, enpresak ordaindu behar du100ekarpenaren% - gizarte segurantzari kotizatzeari buruzkoa -.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren kendu ondoren, a langileak, gizarte segurantzari dagokionez, horren ekarpena egingo dira dagozkien atsedenaldiak baino etenaldi egun eta orduetan lan txikiak baino.

Gizarte segurantzaren kotizazioa informatzea da zerikusia duten gaietarako (telefono bidez.901 502 050orrialdean edotawww.website.url.

Aplika daiteke, hala badagokio, PFEZREN atxikipena alegia. Ehuneko hori igo daiteke atxikipena, kotizaziopeko prestazioa jasotzen ari zarela eskatzen baduzu.

Eskuineko irudian, kotizatu ez badu diru-laguntzak360eguneko lanaldi osoan zehar lan egin, inoren konturako lan-kontratua, hileko zenbatekoa berdina izango al80% del indicador público de rentas de efectos múltiples vigente en cada momento(Zenbatekoak aurtengo).

Prestazioaren ordainketa egingo da, hileko30egun edo gutxiago duen bitartean, horrelakorik bada, egun hauen artean10bai15hurrengo irudian (hilean hileko (sortzapena egingo Da.salbuespenakerakunde finantzarioaren kontuan ordainduz, zuk adierazi, baldin eta horren titularra.

 • Eskaera eredu ofizialakotizaziopeko prestazioaedolangabezia-subsidioa.
 • Eskatzailearen identifikazioa eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren; horrelako dokumentu bat egitea nahikoa da.
  • Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria, AHAL ditu, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren nortasun-agiria edo (AIT) EDO pasaportearen eta bertan dago.
 • Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan titular den prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
 • Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo familiaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko dokumentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da.
 • Azken enpresaren ziurtagiria.6lan egindako hilabete (ez dago, estatuko enplegu zerbitzu publikoko enpresak irudian).

Epe barruan aurkezten badu langabezia-prestazioa eskatzeko, legez ezarritako urteko eta hurrengo egunean sortuko da prestazioa jasotzeko eskubidea eten al da zure kontratua edo desegiten diren eta hurrengo eguneko lanaldia murriztuta irudian, baldin eta geroago xedatzen ezinbesteko ondorioa da, betiere data hori baino lehenago jakinarazi bada, enpresak lan agintaritzari dagokion neurrian.

Behin behineko neurriak, edo lan-harremana eten edo lanaldia murrizteko, prozedura konkurtsal batean egiten dira, langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea sortuko den datatik aurrera epaileak erabakitzen duen autoak neurri horiek hartzeko, baina autoan atzeraeraginezko ondorioak ezarriko dira.

Eskaera aurkeztu du, honen bidez: