Egoitza elektronikoa

Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak

Langabezia-prestazioak jasotzen duten pertsonek legeak ezarritako betebehar jakin batzuk bete behar dituzte.

Obligazio horiek ez betetzea urraketa egin behar da, indarrean dauden legeen arabera zigortuko dira.

 1. Langabeziako kotizatu den ekarpena egiteko.
 2. Erregelamendu bidez zehazten den dokumentazio eta informazio guztia ematea onartzeko, etetea, iraungitzea edo berritzea (prestazioak jasotzeko eskubidea. Gainera, enplegurako zerbitzu publikoari jakinarazi al autonomia eta Estatuko enplegu zerbitzu publikoa, eta jakinarazpenak jasotzeko helbidea (helbide aldaketa egonez gero, aldaketa horren berri den unean.
 3. Gizarte-laguntzako lanetan parte hartzeko, enplegu programak edo jarduerak, sustatzeko, trebatzeko edo birmoldatuz, enplegu zerbitzu publikoetara zein direnlanpostu-agentziak(horrelako jarduerak antolatzen dituzten arloan lankidetzan), baita horiek dituzten enplegu-zerbitzu publikoek lanpostu egokia onartzea edo agentziak eman zaizkien.
 4. Lan-eskaera berritzea eta datak dokumentuan adierazitako eran berritzeko eskaera. halaber, azaldu, bai aurrez aipatu izan da, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean, autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek,lanpostu-agentziak(horrelako jarduerak antolatzen dituzten arloan lankidetzan).
 5. Baja eskatzea, langabeziako prestazioak sorrarazten duten egoerak gertatzen direlako etetea edo iraungitzea, lanak egiteko eskatutako baldintzak betetzen ez direlako edo percibiéndolas, egoera horiek gertatzen diren unean.
 6. Estatuko enplegu zerbitzu publikoak ordainduko diren kopuruak itzuli behar izatea.
 7. Itzuli, bost eguneko epean, enplegu zerbitzu publikoei edo, hala denean, lanpostu agentzietarako (horrelako jarduerak antolatzen dituzten arloan lankidetzan), hau da, egunean eta lekuan frogagiria betetzeko lan-eskaintza eskaini dizuten.
 8. Enplegu-eskatzaile gisa izena eman, eta hura emateko baldintzak bete artejarduera-konpromisoa.artikuluan ezarritakoaren arabera.41legearen testu bategina (3/2015,23urriak izatea.
 9. Lana aktiboki bilatzea, eta parte hartu ekintza aukerak handitu behar izanez gero, enplegu zerbitzu publikoetara adierazten dute, gizarteratzeko ibilbide baten barruan.

Prestazioak jasotzen dituztenei. estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean justifikatu eta autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek, hala eskatzen zaienean, egin dituzten ekimenak sustatzera enplegu bila, lan-merkatura itzuli edo hobetzeko aukerak hartu al. erakunde horiek adostutako eran egingo da Egiaztapen hori lankidetzaren esparruan. Egiaztatzen ez bada, ulertuko da ez dela betetzen dira jarduera-konpromisoa.

Hala ere, jasotzen diren prestazioak diren hogeita hamar egun lehen urteetan, parte hartzea borondatezkoa izango da hobekuntzako ekintzetan hartu zuen datozen aukerak eta gaitasunak lanbide prestakuntzako ohiko zehaztutakoaren arabera, gizarteratzeko ibilbidean. Parte ez hartzeak ez du zigorra.

Arau-hauste arinak:

 1. Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean aurkeztu ez adierazitako egunean eta orduan, ezinbesteko arrazoiengatik ez bada edo horren aurretik aipatu izan denean.
 2. Aurrean azaldu ez diren lan edo zerbitzu publikoak lanpostu-agentziak(horrelako jarduerak antolatzen dituzten arloan lankidetzan), arrazoi justifikaturen bat egon ezean, edota aurrez aipatu dugun izan bada.
 3. Epe horretan itzultzen ez badu, arrazoi justifikaturik irudian, enplegu zerbitzu publikoak edo, hala dagokionean, dagozkienlanpostu-agentziakirabazteko asmorik gabe, dagokion tokian eta egunean agertu izanaren emandako diren lan-eskaintzak betetzera.
 4. Baldintzak bete ez zutenjarduera-konpromisoa.,bidezko arrazoirik egon ezean, baldin eta ez bada arau-hauste arin edo larri bezala kalifikatzen den bestea.
 5. Enplegu zerbitzu publikoei buruzko informazioa eman, ez jasotzeko, jakinarazpenak eta komunikazioak.

Bitarteko elektronikoen bidez egindako jakinarazpen eta zitazioak, jakinarazpenak jasotzeko balioko dute aurrez langileek baimena eman baldin badute.

 1. Ez betetzea bidezko arrazoirik egon ezean, agiria edukitzea enplegu-eskatzaile gisa izena ematea, eskatutako prestazioa jasotzen jarraitzeko.

Arau-hauste larriak:

 1. Ez jakinarazi al estatuko enplegu zerbitzu publikoa, bidezko arrazoirik egon ezean, baja gertatzen diren unean egoera prestazioetan eragingo duen prestazioa jasotzeko eskubidea eten edo iraungi arte, edota, behar denean, prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen dira, arrazoi horietako edozeinek, bidegabe jasotako prestazioa bada.
 2. Lan-eskaintza egoki bat egin, bai enplegu zerbitzu publikoek eskaintzen du, hala nola, enplegu agentziak (horrelako jarduerak antolatzen dituzten arloan lankidetzan), arrazoi justifikaturik egon ezean.
 3. Negarse programetan parte hartzera eta gizarte-laguntzako lanetan erabiltzeko, baita lan-munduan sartzeko eta sustatzeko ekintzetan, prestakuntza edo birmoldaketa profesionala, enplegu zerbitzu publikoek eskaintzen, ezinbesteko arrazoiengatik ez bada. gainera, lanbide orientazioa eta informazioa ematen dituzten ekintzetan eta enplegu-agentziak (arloan jarduerak egiten dituzten laguntzarekin).

Arau-hauste oso larriak:

 1. Oker jasotako prestazioak edo handiagoak lortzeko helburuarekin jokatzea fraudulentamente dagozkionak, edo datu faltsuak edo gaizki jarrita luzatzeko baimena dokumentu, lan-harremanaren eta adierazpenak egitea edo ez egitea eragin dezaketen bestelako iruzurrezko legez derrigorrezkoak ez direnean.
 2. Langabeziagatiko prestazioen edo subsidioen edo eskaera horretan jasotzen, eta langile autonomoen jarduera uzteagatiko prestazioa eta norbere edo inoren konturako lana, lanaldi partzialeko lana bada alegia, dagokion araudian jasotakoaren arabera.
 3. Enpresaburuarekin edo enpresaburua ados jarri da bidegabeki gizarte-segurantzako prestazioa jasotzeko.
 4. Ezin dira erabili beste langabezia-sariaren kopuru edo jasotzen diren arabera, enplegua sustatzeko programak.

Arinak:

 • 1. - Arau-hauste Galtzea1hil direnean.
 • 2. - Arau-hauste Galtzea3lehen laguntzak.
 • 3. - Arau-hauste Galtzea6lehen laguntzak.
 • 4. - Arau-hauste Iraungitzen direnean.

Baldin eta arau hauek aplikatuko dira lehenengo. ondoren, arau-hauste arina eta aurrekoaren artean, ez igaro aurretik365egun, arau-hauste mota gora-behera alegia.

Larriak:

 • 1. - Arau-hauste Galtzea3lehen laguntzak.
 • 2. - Arau-hauste Galtzea6lehen laguntzak.
 • 3. - Arau-hauste Iraungitzen direnean.

Hala ere, aurreko eskala, prestazioa amaitu ezarriko da, horren berri ez ematea bidezko arrazoirik egon ezean, galerak gertatzen diren momentuan, prestazioak eragin ditzaketen egoerak (eskubide eten edo iraungi, edo baldintzak betetzen ez badira, percibirlas eskubidea, baldin bada, bidegabe jasotako edozein arrazoi horiek ematen.

Baldin eta arau hauek aplikatuko dira lehenengo. ondoren, arau-hauste larria eta aurrekoaren artean, ezin dira igaro aurretik365egun, arau-hauste mota gora-behera alegia.

Oso larriak:

Langabezi prestazio edo sorospenei dagokienez, jarduera uzteagatiko prestazioa langileak (edo autonomoak, arau-hauste oso larriak zigortuko dira desegin.

Halaber, prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea kendu ahal izango zaie (edozein eta, hala badagokio, lana sustatzeko laguntza urtebetez, eta epe horretan (enplegurako lanbide heziketan parte hartzeko eskubidea.

Zigor horiek gorabehera, betebeharrak eta horiek betetzen ez badira eta zaintzeko baldintzak betetzen dituzten al du prestazioa jasotzeko eskubidea, estatuko enplegu zerbitzu publikoarena (SEPE) behin betiko ebazpen administratiboa izan harik eta prestazioa eten dezake.

Zigorra ere, oker jasotako kopuruak itzuliko dira.