Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Langabezia-prestazioak jasotzen duten pertsonen jakin batzuk bete behar dituzte buruzko legeak ezarritako obligazioak.

Betebehar horiek betetzen ez badira, arau-hauste suposatzen duen indarreko legeen arabera zehatuko dira.

 1. Kotizatu ekarpenaren langabezia-gertakariari dagokionez.
 2. Dokumentazio eta informazio guztia ematea, erregelamendu bidez ezarriko den aitortzeko, etetea, iraungitzea edo berrekiteko prestazioetarako eskubidea jakinaraztea. Gainera, enplegu-zerbitzu publikoek autonomia-erkidegoko eta estatuko enplegu zerbitzu publikoari, jakinarazpenak jasotzeko helbidea behar bada, helbide-aldaketa, aldaketa honen berri ematea, bai eta gertatzen den unean.
 3. Enplegu-programetan parte hartzea edo sustatzeko, trebatzeko edo profesionalak birmoldatzeko jardueretan ezartzen dituzten enplegu-zerbitzu publikoek edo enplegatze-agentziak (baldin eta jarduerak egin arteko lankidetza-esparrua duten). Bai eta lanpostu egokia onartzea enplegu zerbitzu publikoek dituzten edo agentzia horiei eskaini direnean dio.
 4. Enplegu-eskaria berritu moduan eta egunetan dokumentuan adierazitako demanda berriztatzeko. era berean, baldin bada aldez aurretik aipatutako aurrean aurkeztu, estatuko enplegu zerbitzu publikoak, autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek edo enplegatze-agentziak (baldin eta jarduerak egin arteko lankidetza-esparrua duten).
 5. Baja eskatu, langabezi prestazioak eragiten duten egoerak sortzen da; izan ere, eten edo iraungi, ez delako edo eskatzen diren baldintzak betetzen direla percibiéndolas jarraitzeko, egoera horiek gertatzen diren unetik.
 6. Diru kopuruak itzuli estatuko enplegu zerbitzu publikoa ordaindu bidegabe.
 7. Itzuli, bost eguneko epean, enplegu zerbitzu publikoei edo kasuan kasu, enplegatze-agentziak (jarduerak, baldin eta arteko lankidetza-esparrua duten), aurkeztu duela egiaztatzeko agiria hemen adierazitako tokian eta egunean lan-eskaintza betetzeko eskaini dizuten.
 8. Lan-eskatzaile gisa izena eman duen inskripzioa bere horretan uztea, eta bete behar ditu eskakizun bete behar diren jarduera-erabakia, artikuluan ezarritako moduan. 41 testu bategina Legea 3 / 2015 , 23 , urriaren Enplegu-.
 9. Lana aktiboki bilatzea eta ekintzetan parte hartzea, okupazio-aukerak areagotzeko, ez bada, eskumena duten enplegu-zerbitzu publikoek, gizarteratze-baten barruan.

Prestazioak jasotzen dituztenei gero, horren justifikazioa estatuko enplegu zerbitzu publikoak eta autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek, eskatzen dituzten jarduketak zuzendutako egin enpleguaren bilaketa aktiborako lan-merkatura itzuli edo hobekuntzarako ematen dituen aukerak. Egiaztapen hori okupazioa eran egingo da erakunde horiek erabakitzen esparruan elkarlanean jartzea Izana frogatzen ez bada betetzen, hori ez dagoela ulertuko da jarduera-erabakia.

Dena dela, lehen hogeita hamar egunetan, hautematen diren kotizatutakoen prestazioak hobetzeko jardueretan parte hartzea borondatezkoa izango da, okupazio-aukerak dagozkion gaitasunak zehazten denaren arabera, prestakuntza, ohiko lanbidearen edo gizarteratze-prozesuan parte hartzen ez badira, zigorra ezarriko zaio. ez.

 1. Aurkeztu ez estatuko enplegu zerbitzu publikoak aipatutako data moduan eta bidezko arrazoirik egon ezean, aipatu izan bada, edo aldez aurretik aipatutako.
 2. Enplegu-zerbitzu publikoek edo aurkeztu ez enplegatze-agentziak(baldin eta jarduerak egin beharreko lankidetza-lotzen diren) bidezko arrazoirik egon ezean, hitzordua eman bada edo aldez aurretik aipatutako.
 3. Ez itzuli, epearen barruan, bidezko arrazoirik izan ezean, enplegu zerbitzu publikoari edo, hala denean, enplegatze-agentziakirabazi asmorik gabe, dagokion agertu izanaren adierazitako lekuan eta egunean emandako lan-eskaintzak betetzeko.
 4. Ezartzen dituen baldintzak bete ez. jarduera-erabakiabidezko arrazoirik egon ezean, baldin eta portaera ez badago, beste arau-hauste arina edo larria gisa kalifikatuta.
 5. Ez ematea enplegu-zerbitzu publikoei jakinarazpenak jaso ahal izateko beharrezkoa den informazioa eta komunikazioak.

  Egindako komunikazio baliozkoak izango dira, eta kideentzako hitzorduak egitea edo bitarteko elektronikoen bidez, betiere, langileak aldez aurretik beren adostasuna eman.

 6. Bidezko arrazoirik egon ezean, mantentzeko baldintza ez betetzea da enplegu-eskatzaile gisa izena emanda jarraitzeko eskatzen den kobratuz.

Arau-hauste larriak:

 1. Estatuko enplegu zerbitzu publikoak izan ezik, haren berri ez ematea, bidezko arrazoirik gabe, baja prestazioak eragiten duten egoerak gertatzen diren unetik, bateraezintasuna edo prestazioaren eskubidea iraungitzea, edo uzten badira, prestazioa jasotzeko izateko beharrezko baldintzak betetzen ez denean, arrazoi horiek jaso izan da, hain zuzen, bidegabe.
 2. Egokia zen enplegu-eskaintza bat da, nahiz eta enplegu-zerbitzu publikoek, enplegatze-agentziak (baldin eta jarduerak egin beharreko lankidetza-lotzen diren), bidezko arrazoirik izan ezean behintzat.
 3. Lanetan parte hartzeko uko egin gizarte lankidetzako edo enplegu programak, lan munduan txertatzeko barne, edo sustapen-ekintzak, prestakuntza edo birmoldaketa profesionala, enplegu-zerbitzu publikoak eskaintzen bidezko arrazoirik egon ezean, bai eta lanbide-orientazioa eta -informazioa. ekintzetan eskainitako enplegu-agentziak (egiten denean lankidetza esparruan dituzten).

Arau-hauste oso larriak:

 1. Iruzur bidez jardun behar ez bezala eskuratutako laguntzak lortzeko edo gehixeago luzatzeko gozatzea, edo dagozkion datuak edo agiri faltsu, oker bere simulazioa, lan-harremanaren eta aitorpenak ez legez ezarritakoa ez betetzea eragin ditzaketen pertzepzioak derrigorrezko eta dira.
 2. Eskaeraren edo jasotzeko eta lana bateragarri langabeziagatik prestazioak edo diru-laguntzak ematea, bai eta langile autonomoak jarduera utzi ostean norberaren kontura lan egin edo besteren kontura lanaldi laburreko lanaren kasuan izan ezik, dagokion araudian aurreikusitako moduan.
 3. Enpresa edo enpresaria ados jarri behar ez bezala lortzeko edozein gizarte segurantzaren prestazioa.
 4. Ez erabiltzea edo desbideratzen dira langabezia-prestazioa jasotzen diren kopuruak ezarritakoaren arabera. enplegua sustatzeko programak.

Arinak:

 • 1 Galtzea. Arau-haustea. 1 hil egin behar direnean.
 • 2 Galtzea. Arau-haustea. 3 hilabete prestazioak.
 • 3 Galtzea. Arau-haustea. 6 hilabete prestazioak.
 • 4 . Arau-haustea. Prestazioak azkentzea.

Eskala hauen aurrera aplikatuko dira, lehen arau-hauste arina artean, eta aurreko baino gehiago igaro ez badira, eta 365 egun mota edozein dela ere, arau-haustea.

Larriak:

 • 1 Galtzea. Arau-haustea. 3 hilabete prestazioak.
 • 2 Galtzea. Arau-haustea. 6 hilabete prestazioak.
 • 3 . Arau-haustea. Prestazioak azkentzea.

Hala ere, eskala horretan, honela ere zehatuko da prestazioa azkentzea ez jakinaraztea, bidezko arrazoirik egon ezean, diren bajak prestazioak behar izateko egoera gertatzen diren unetik, eskubidea eteten edo iraungitzen denean, edo baldintzak betetzen ez percibirlas eskubidea izateko, baldin eta, kausa horiek edozein jaso da ematea beharrik gabe.

Eskala hauen aurrera aplikatuko dira, lehen arau-hauste larria artean, eta ez badute eta gehiago, eta aurreko 365 egun mota edozein dela ere, arau-haustea.

Oso larriak:

Prestazioen kasuan edo langabeziagatiko prestazioa edo jarduera utzi ostean, arau-hauste oso larriak autonomia langilearen kenduta zehatuko da.

Era berean, baztertu ahal izango zaie edozein prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea eta, hala badagokio, enplegu-sustapenerako laguntza urtebetez, bai eta parte hartzeko eskubidea epe horretan, enplegurako lanbide-prestakuntza.

Hala ere, zigor horiek betetzen ez badira eta horrek eragina dauka betebeharrak betetzeko baldintzak eta kontserbazio-prestaziorako eskubidea ematen duten, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE) behin-behingoz bertan behera utzi ahal izango ditu, prestazio hori administrazio-ebazpena arte behin-betikoa izan dadin.

Zehapena ezartzeari edozein dela ere, jasotako zenbatekoak itzuli egingo dira bidegabe.